Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Alliansen svarar på kritiken mot Varbergs bostad

Kommer inte att ändra Varbergs Bostad kösystem för att gynna de som redan bor i kommunen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

Hyreslägenheterna bör i första hand gå till Varbergsbor Ordet fritt 6 juli 2019

Varbergs kommun är en mycket attraktiv livsplats. Läget vid havet, vacker natur, en levande landsbygd och ett aktivt näringsliv bidrar till att kommunen växer med ca 800 nya invånare varje år och beräknas vara 80 000 invånare om ett drygt decennium. Inflyttningen är helt nödvändig för att kommunen ska fortsätta utvecklas. Men den snabba tillväxten innebär också en utmaning för bostadsbyggandet.

Som helägt (inte hälftenägt som insändarskribenten skriver) kommunalt bolag har Varbergs Bostad ett stort ansvar för bostadsförsörjningen. Bolaget förvaltar idag ungefär en femtedel av alla bostäder i kommunen och bygger som aldrig förr. Verksamheten i Varbergs Bostad följer gällande konkurrenslagstiftning och den lag som reglerar kommunala bostadsaktiebolag i allmännyttan, kallad Allbolagen. Den senare ger tydliga direktiv för vad vi som ägare kan och inte kan besluta om. Den kanske viktigaste principen är att kommunala bostadsbolag ska stå på egna ben och själva tjäna de pengar som krävs för underhåll och nybyggnation. Bostadsbolaget ska enligt Allbolagen tillgodose behovet för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden, men också erbjuda ett varierat bostadsutbud som kan attrahera andra hyresgäster.

Att det är viktigt med billigare hyresrätter för unga tycker vi också. Enligt en färsk rapport från utredningsföretaget WSP har Varbergs allmännytta också låga hyror i jämförelse med övriga riket. Rapporten ser det även som en fördel att vi i Varbergs kommun har bostäder av olika prisklasser att välja mellan. Lagstiftningen ger inga möjligheter för oss som ägare att subventionera lägre hyror. Detta är helt logiskt, för det är bara genom en affärsmässig och långsiktigt hållbar ekonomi som Varbergs Bostad kan tjäna sitt syfte: bostäder åt alla. Någon ”ohövligt hög vinst” förekommer alltså inte: ägaren Varbergs kommun tar inte ut någon vinst ur bostadsbolaget utan de pengar bolaget tjänar omsätts i nyproduktion och långsiktig bostadsplanering för vårt växande Varberg.

Vi är precis som skribenten positiva till en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Forskning visar att blandade boendeformer bäst främjar den sociala hållbarheten. Mot denna bakgrund har Varbergs Bostad också fått utökade möjligheter i sina ägardirektiv att, under vårt överinseende, bygga och ombilda befintliga fastigheter till bostadsrätter.

Tanken att ändra Varbergs Bostad kösystem för att gynna de som redan bor i kommunen känns dock främmande. Fri rörlighet är en grundläggande demokratisk princip, och Varbergs Bostad har en viktig roll att spela i kommunens utveckling genom att erbjuda bostäder till de sjuksköterskor, lärare, ingenjörer, förskolepedagoger och andra yrkesgrupper som vi måste locka till oss för att fortsätta vara en ”superkommun”.

Vad gäller kollektiva lägenheter, eller kooperativ hyresrätt som vi tror avses, har sådana provats i Varbergs Bostads regi, tyvärr med mindre lyckade resultat över tid.

Avslutningsvis: när allmännyttans bostadsbolag växte fram för 70 år sedan var det med syfte att avveckla bostadsbristen och hyra ut bostäder till alla. 2019 är det fortfarande i den andan Varbergs Bostad och vi som dess ägare verkar: för ett starkt boendeinflytande, nöjda kunder, ökad integration, och en social och ekologisk hållbarhet.

Med vänlig hälsning

Gruppledarna Alliansen, Varbergs kommun: Ann-Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C), Tobias Carlsson (L), Morgan Börjesson (KD)