Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: isabell Höjman/TT
Bild: isabell Höjman/TT

Alla tjänar på ett närvarande ledarskap

Många chefer saknar tid.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Arbetsmiljöverkets inspektioner av arbetsmiljön för chefer i vård och omsorg visar på stora brister. Många chefer saknar tid för sitt ledarskap och det är inte ovanligt med upp till 60 medarbetare i personalgruppen. Samtidigt vet vi att närvarande chefer är en av de viktigaste faktorerna för att minska stressen och öka arbetsglädjen bland personalen. Nu måste Falkenbergs kommun se över förutsättningarna för ledarskapet så att fler chefer får tid att leda. Det tjänar vi alla på.

Första linjens chefer inom vård och omsorg har en tuff arbetssituation. De är ofta kvinnor och närmsta chef till undersköterskor, hemtjänstpersonal och sjuksköterskor. Ledningen ställer ofta höga krav på dem samtidigt som de ska leda och motivera sina medarbetare. Cheferna har också ett långtgående ansvar att jobba förebyggande för att minska stress och skapa en hälsosam arbetsmiljö.

Detta ansvar kräver förstås rätt förutsättningar att leda verksamheten. Men vem kollar chefernas arbetsmiljö och ser till att de mår bra?

Allt för få arbetsgivare, visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av drygt hundra arbetsgivare i kommuner, landsting och privata bolag. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.

Om inte bristerna åtgärdas riskerar konsekvenserna att bli allvarliga. För cheferna själva i form av ohälsa och att man kanske väljer att lämna sitt uppdrag. Men också för medarbetarna. Forskning visar att stora medarbetargrupper hänger samman med större arbetsbelastning, mer stress och minskad arbetstillfredsställelse. Det leder till sämre produktivitet, större personalomsättning och högre sjukfrånvaro. Om inte chefer och medarbetare har bra förutsättningar är risken stor att äldre, eller andra personer i behov av vård och omsorg, inte får sina behov tillgodosedda.

När Vision ställer frågan till chefer i äldreomsorgen vad som krävs för att de ska kunna vara närvarande chefer, svarar de: ett rimligt antal medarbetare. Vad som är rimligt kan förstås variera beroende på verksamhet. Vision tycker dock att ingen chef bör ansvara för fler än 25 medarbetare för att kunna vara närvarande och arbeta förebyggande med arbetsmiljön.

Det är därför glädjande att allt fler kommuner, landsting och regioner börjar sätta upp mål för antal medarbetare per chef. Här vill vi uppmana Falkenbergs kommun att ta efter. Arbetsgivare behöver också se över det organisatoriska stödet till chefer som IT- och HR- stöd, som också kan frigöra tid för ledarskapet.

Ett närvarande ledarskap är nämligen en av pusselbitarna för att chefer och deras medarbetare ska må bra och kunna skapa god kvalitet i verksamheterna. I det arbetet vill Vision vara med och bidra.

Rolf K Söderby

ordförande Vision Falkenbergs kommun

Veronica Magnusson

förbundsordförande Vision