Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Mikael Pilstrand
Bild: Mikael Pilstrand

Ökat behov av rehabilitering pga coronapandemin

”De liv som räddats ska kunna levas”

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Behovet av rehabilitering till följd av coronapandemin är nu alarmerande, även i Region Halland och Hallands kommuner. De som fått intensivvård riskerar allvarliga fysiska problem som muskelbortfall, utmattning, minskad rörlighet och ökad fallbenägenhet. Många vittnar om kognitiva nedsättningar som minnesförlust, förvirring, svårigheter att planera och psykiska problem som depression och ångest. Mycket tyder på att vissa av dessa symtom även drabbar personer som haft en lindrigare form av covid-19, vilka nu behöver få sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda inom närsjukvården.

För oss som är legitimerade arbetsterapeuter pågår nu ett intensivt arbete med målet att de liv som har räddats också ska kunna levas. För många patienter med covid-19 väntar en lång period av rehabilitering både på sjukhus och inom närsjukvård. Aktivitetsförmåga och behov av stöd för att klara vardagliga aktiviteter behöver bedömas. Flera kommer att behöva hjälpmedel och strategier som underlättar aktivitet och delaktighet i vardagen. De som drabbats av kognitiva nedsättningar och hjärntrötthet behöver kognitivt stöd och tillgång till energibesparande strategier. Hemmiljöer och arbetsplatser kommer att behöva anpassas. Anhöriga och arbetsgivare behöver instruktioner och stöd, liksom övrig vård- och omsorgspersonal vid boenden och inom hemtjänsten.

Till detta snabbt växande behov av rehabilitering efter covid-19 ska läggas alla dem som vars rehabilitering har satts på vänt eller prioriterats bort i det akuta skedet för att kunna hantera den samhällskris vi befinner oss i. Om Region Halland och Hallands kommuner inte skyndsamt börjar prioritera rehabilitering och beta av den rehabiliteringsskuld coronapandemin satt oss i, riskerar vi att skapa onödiga – och för individen förödande − bestående funktionsnedsättningar och ett ökat, oönskat, beroende av hjälp och stöd från andra. De samhällsekonomiska konsekvenserna kommer att växa och bli stora, framför allt om man inte får stöd att komma tillbaka till arbetet. Kostnader för ökad hemtjänst, sjukfrånvaro och förlorad arbetsinkomst kommer att adderas till en redan överansträngd svensk ekonomi. Vi har inget val – rehabilitering i alla dess former behöver prioriteras.

Regeringen har i sin budget gjort rekordstora satsningar på hälso- och sjukvård och omsorg. Nu behöver Region Halland och Hallands kommuner använda dessa resurstillskott smart och mobilisera för att svara upp mot det stora behovet av rehabilitering som nu föreligger.

Vi anser att rehabiliteringsområdet behöver prioriteras och kompetensförstärkas:

•Förstärk verksamheten med fler arbetsterapeuter och andra professioner som har en specifik rehabiliteringskompetens

•Satsa på vidareutbildning av undersköterskor till specialistundersköterskor i rehabilitering

•Inför funktionen Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering, MAR, i alla Hallands kommuner

Detta skulle vara ett viktigt led för att skapa såväl kvalitet som patientsäkerhet i rehabiliteringsinsatserna. På så sätt säkerställer vi inte bara att alla personer får den rehabilitering de behöver och har rätt till; vi skapar också bättre förutsättningar för den samhällsekonomiska återhämtning som vi i allra högsta grad kommer att behöva i coronapandemins spår.

Ida Kåhlin

Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Inger Johansson

Lokal ombudsman, Region Halland, Sveriges Arbetsterapeuter

Annika Gunnarsson

Lokal ombudsman, Hallands kommuner, Sveriges Arbetsterapeuter