Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Åtgärder mot övergödningen och föroreningarna i havet vid Björkängs havsbad?

Läsaren Karin vill ha svar av kommunen om utsläppen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

I Vatteninformationssystemet Sverige fanns redan 2015 förslag till kommunerna om åtgärder för att minska övergödning och utsläpp i vattensystem som rinner ut i västerhavet, bl a vid Björkängs havsbad.

Enligt Falkenbergs kommun är det jordbruk och industri som bidrar med de största föroreningarna, följt av dagvatten och slutligen enskilda avlopp.

Trots detta har åtgärderna från kommunen inriktat sig på minsta orsaken, de enskilda avloppen. Augusti 2018 sökte Falkenbergs kommun bidrag hos Hav och vattenmyndigheten för projektet "Samverkan ger framgång". Det ska löpa till juni 2021. Kommunen förväntar sig att kunskapen om övergödningsproblematiken ökar, att kostnadseffektiva åtgärder för markägare, myndigheter och organisationer identifieras och att frågornas sätt att hanteras på ska vidgas genom att samverkansnätverk mellan organisationer och myndigheter bildas. Alltså rör det sig om en förberedande utredning, ingen faktisk minskning av utsläppen.

Mina frågor är:

-Kommer kommunens olika avdelningar prata med varandra? Vi påtalade gödselläckage till dike för kommunens handläggare när vårt avlopp inventerades. Svaret blev att den frågan låg på en annan avdelning och att vi fick ta kontakt med dem. När de kontaktades kunde de inte avgöra vilken bonde som låg bakom gödslingen och att de kunde därför inte göra något. Vi var dock välkomna att höra av oss om det hände igen och om vi kunde berätta vilken bonde det var som gödslade. Under förutsättning att det skedde under kontorstid... så att de kunde kontrollera på plats.

-Kommer åtgärderna som markägare etc. ska göra prioriteras och kommer det då att göras mätningar av vattenkvaliteten på fler ställen än utloppet av Törlan för att man ska kunna identifiera de ställen där åtgärder behövs? Blir det vite om inte åtgärd utförs?

-Kommer vi att se en minskning av bakterier i vattnet?

-Hur ska kommunen samarbeta med de andra Hallandskommunerna i frågan?

Karin