Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Christoffer Bergenblock och Christian Persson. Bild: Privat
Christoffer Bergenblock och Christian Persson. Bild: Privat

Åkermarken behövs för en hållbar utveckling

Vi ska inte exploatera jordbruksmark bara för att det är enkelt.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Apropå

Stärk åkermarkens skydd (HN 1/8)

För oss i Centerpartiet är diskussionen om jordbruksmarken ständigt närvarande när vi deltar i planeringen av kommunens utveckling. Det gäller såväl vid utvecklingen av staden som serviceorterna och kyrkbyarna.

Precis som nämns i insändaren har det också skett förbättringar under senare år. Länsstyrelsen har fått ett utökat uppdrag att värna den brukningsvärda åkermarken och kommunen har blivit mer uppmärksam i frågan. Det har till exempel märkts genom de lokaliseringsutredningar som gjorts i samband med framtagandet av nya FÖP:ar för serviceorterna.

Samtidigt är det tveklöst så att vi hamnar i målkonflikter när kommunen växer och trycket på nya bostäder ökar. Därför bör förstahandsalternativet alltid vara förtätning, antingen vi talar om staden eller serviceorterna. Därefter bör byggnation i första hand ske i anslutning till befintliga områden och med så liten påverkan som möjligt på åkermark eller befintliga lantbruk. Det får inte vara så att jordbruksmark exploateras bara för att det är enklast när det faktiskt finns annan mark att tillgå.

Centerpartiet har tidigare motsatt sig att det ska ske byggnation på delar av Östra Träslöv och söder om Jonstaka där bra åkermark kommer att tas i anspråk. Tyvärr har vi inte fått med oss majoriteten i fullmäktige varför vår inriktning nu är att påverka så att den kommande byggnationen åtminstone blir så effektiv och bra som möjligt.

Varbergs kommun kommer snart att påbörja arbetet med en ny översiktsplan och vår uppfattning är att frågan om åkermarken måste tas på betydligt större allvar den här gången jämfört med i gällande plan från 2010. Därför är LRF:s inspel mycket välkommet och vi hoppas att man kommer att fortsätta bidra med synpunkter och kunskaper under det kommande arbetet.

I en hållbar utveckling behövs åkermarken även i framtiden för att trygga vår livsmedelsförsörjning, men även för att bevara vårt öppna, vackra kulturlandskap. Detta är självklara värden för oss i Centerpartiet som vi kommer fortsätta att arbeta för.

Christofer Bergenblock (C)

Kommunalråd

Christian Persson (C)

Ordförande Byggnadsnämnden