Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bibliotekariens kompetens är långt mer än att sköta utlåning och att sortera böcker, skriver insändarskribenten. Bild: Vilhelm Stokstad/TT
Bibliotekariens kompetens är långt mer än att sköta utlåning och att sortera böcker, skriver insändarskribenten. Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Är beslutet ens förenligt med barnkonventionen?

Inte genomtänkt att rasera ett välfungerande samarbete.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Apropå

artikeln "Besparing på skolbiblioteken upprör"

Ett beslut som saknar stöd i forskning och beprövad erfarenhet och som bör prövas mot barnkonventionen.

I lördagens HN läste jag att nämnden för kommunens förskolor och grundskolor beslutat att spara 1,1 miljon kronor i årets budget genom att inte bemanna skolbiblioteken med bibliotekarier. Det framgår av rubriken att många kommuninvånare redan uttryckt att detta beslut är upprörande.

Visst är drygt en miljon ett stort belopp, men inte i detta sammanhang. Är det verkligen genomtänkt att rasera ett välfungerande samarbete som troligtvis kommer att ge långt mycket större konsekvenser än det som framgår i den konsekvensanalys som HN relaterar till? Med mina erfarenheter som lärarutbildare så är jag väl medveten att lärares uppdrag och vilket konstruktivt samarbete som kan utvecklas tillsammans med bibliotekarier. Bibliotekariens kompetens är långt mer än att sköta utlåning och att sortera böcker, inte minst utbilda barn och unga när det gäller källkritik som är centralt i dagens allt mer digitaliserade samhälle. En bibliotekarie är också en profession som kan inspirera till läsning, särskilt för barn och elever som behöver extra stöd för att motiveras att läsa. För just denna typ av inspiration och stöd är relationen betydelsefull och den kan inte ersättas av digitala resurser. Det är en demokratifråga inom utbildningssystemet, ett kompensatoriskt uppdrag för de barn om elever som behöver stöd för sin läsning – i böcker och andra medier.

Under flera års tid har det varit många olika nationella satsningar för att stödja barns och ungas läsning och läsintresse och en Läsdelegationen kom med sin utredning SOU 2018:57) Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. I citatet nedan framgår några slutsatser beträffande bemanning av skolbibliotek bör omprövas:

Bemannade skolbibliotek har visat sig vara en viktig resurs i den pedagogiska verksamheten men även här ser det olika ut i skolorna. Vi föreslår därför att frågan om bemannade skolbibliotek ska utredas. Vi förslår även att vad skolbiblioteksverksamhet är ska definieras på förordningsnivå och därefter ska Skolverket få i uppdrag att ta fram ett allmänt råd om hur man kan bygga upp skolbiblioteksverksamhet med hänsyn tagen till de olika förutsättningar och behov som skolor har (SOU 2018:57 s. 16).

Till sist är beslutet: att inte bemanna skolbiblioteken med bibliotekarier ens förenligt med barnkonventionen som är svensk lag från den 1 januari 2020? Tveksamt anser jag, särskilt artikel 3 och även artiklarna 17, 28, 29 och 30.

Elisabeth Mellgren