Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jag har full förståelse för fiskarnas frustration och förargelse över att man inte har blivit involverade i det nya detaljplaneförslaget för Glommens hamn i ett tidigare skede, skriver debattören. Bild: Alma Tallborn
Jag har full förståelse för fiskarnas frustration och förargelse över att man inte har blivit involverade i det nya detaljplaneförslaget för Glommens hamn i ett tidigare skede, skriver debattören. Bild: Alma Tallborn

Äntligen finns ett förslag att ta ställning till

Vi uppmanar och förutsätter att tjänstemän och politiker tar mycket stor hänsyn till de inkomna yttrandena, skriver Glommens samhällsförening.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Förändring är svårt och jobbigt, många kan känna oro inför större förändringar.

Jag har full förståelse för fiskarnas frustration och förargelse över att man inte har blivit involverade i det nya detaljplaneförslaget för Glommens hamn i ett tidigare skede. Fisket och fritidsbåtsverksamheten är båda upptagna som prioriterade verksamheter i området.

Glommens samhällsförening har med stöd av de allra flesta boende i Glommen arbetat för att få till en ny detaljplan. Huvudmålet är och har alltid varit att skapa mer liv och rörelse i vårt fina hamnområde i samklang med fiskenäringen. År 2015 lämnade samhällsföreningen in en skiss på ett förslag som arbetats fram efter ett flertal stormöten där alla invånare var inbjudna.

Som nuvarande ordförande för Glommens samhällsförening säger jag: Äntligen har vi ett förslag till en ny detaljplan att ta ställning till!

Samrådshandlingarna stämmer i många delar överens med det kompromissförslag som invånare, föreningsföreträdare, fiskare och andra lokala näringsidkare varit med om att ta fram (Se Glommen.se). Den större avvikelsen från vårt förslag är att man har planerat in bostäder.

Ända sedan förslaget lämnades in har styrelsen i samhällsföreningen haft regelbundna kontakter med tjänstemännen på plankontoret och kontinuerligt bearbetat politiken för att få i gång arbetet med en ny detaljplan. Samhällsföreningen har på inget sätt haft möjlighet att delta i planarbetet, detaljer däri eller urval av aktörer!

Styrelsens har resonerat att det är en stor fördel med en exploatör som finns i områdets närhet ur tillgänglighetssynpunkt och långsiktighet. Vi förespråkar inte någon enskild aktör.

Glommens samhällsförenings styrelse har uppmanat till att var och en bör skicka synpunkter på det liggande förslaget i tid. Alla detaljer och synpunkter är viktiga.

Själva arbetet med planen från kommunens sida har senaste tiden gått väldigt fort. Det har inneburit att flera detaljer i förslaget har missats och andra blir svåra att praktiskt genomföra. Det kanske till och med är på sin plats med ett till samråd.

Slutligen: Vi är glada att det äntligen finns ett förslag att ta ställning till. Vi uppmanar och förutsätter att tjänstemän och politiker tar mycket stor hänsyn till de inkomna yttrandena. Att det kan uppstå flera problem som motarbetar många av syftena i planen med planerat antal bostäder i området.

Nicklas Lilja

Glommens Samhällsförening