Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Äter upp skogen.  Varje älg kan sätta i sig ca 10 kg tallkvistar per dag under vintern. Bild: Mikael Fritzon/TT
Äter upp skogen. Varje älg kan sätta i sig ca 10 kg tallkvistar per dag under vintern. Bild: Mikael Fritzon/TT

Älgbalans behövs för skogens skull

Hårt betande i unga tallskogar under vintern påverkar skogsägarna.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Under vintern betar älgarna hårt i unga tallskogar. Det beräknas att varje älg kan sätta i sig ca 10 kg tallkvistar per dag. Självklart påverkar detta skogsägarens ekonomi negativt. Ofta bryts talltoppen av vilket leder till att tallens övre grenar tävlar om att bli ny topp. Tallen får då en form i vuxen ålder som gör den misslyckad som sågstock i framtiden och duger då endast till massaved med betydligt sämre ekonomi.

Skogsägarna behöver en bättre balans av älgstammen medans jägarna ofta är positiva till en bra älgstam. En konflikt uppkommer då mellan skogsägarna och jägarna vilket har lett till att många skogsägare vid skogens föryngring planterar gran i stället för tall även på marker som bäst är anpassade för tall.

En planterad granskog släpper in mindre ljus än en tallskog vilket leder till sämre biologisk mångfald på marken. Den täta granskogen blir mörk och artfattig. Där saknas t ex blåbär, lingon och annan markvegetation som naturligtvis i sin tur påverkar antalet insekter och fåglar.

Minskar de unga tallskogarna kommer älgarna på vintern att beta ännu hårdare på de färre ställen där ungtallarna finns. En ond cirkel uppkommer som drabbar skogsägarna ännu mer.

Lösningen på problemet med älgar och tallskog borde vara att dialogen mellan skogsägarna och jägarna förbättras. Rovdjurens betydelse för att hålla nere älgstammen borde då också lyftas fram. Biologisk mångfald i skogen är värdefull. Där finns plats för alla som tallar, älgar, jägare och rovdjur. Utan dialog mellan skogsägarna, jägarna och rovdjursanhängarna löser vi inte problemen i skogen.

Per-Olof Erickson

Medlem i Naturskyddsföreningen