Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Unga och kvinnor. Tre av ledamöterna i Varbergs kommunfullmäktige, Linnéa Sandahl (MP), Julia Nord Axelsson (S) och Jenny Serey (S), är inte bara unga, de är även kvinnor.

Bengt Wernersson: Visst behövs det fler ungdomar i politiken

I morgon kväll sammanträder Varbergs kommunfullmäktige. Som nästan alltid står det ett antal viktiga frågor på dagordningen.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

I morgon kväll ska kommunens högsta politiska organ, dess riksdag, besluta om en fördjupad översiktsplan för norra kustområdet, de kommunanställdas pensioner, om Fästningsbadet ska byggas, om kommunen ska gå in med 101 miljoner ytterligare till byggandet av Varbergstunneln, med mera. Alla frågor som förstås berör både yngre och äldre, men som de förstnämnda av naturliga skäl kommer att få leva med betydligt längre än de senare.

Därför är det bra att det finns förhållandevis många unga med i kommunfullmäktige i Varberg och att de, i varje fall att döma av en artikel vid hade på nyhetsplats här i HN i förra veckan, verkar hänga i och trivas bra med sina uppdrag. Så är det inte alltid och inte över allt.

Men Linnéa Sandahl (MP), Julia Nord Axelsson (S) och Jenny Serey (S), ger alla en positiv bild av hur det är att vara ung i politiken. ”Det är bra. Partiet bemöter mig väl, och man kan alltid be om hjälp, säger till exempel Serey. ”Mest positivt”, säger Sandahl om hur hon bemötts. Hon tillägger dock att det inte alltid är så. Och hennes förklaring är att det kan ha att göra med att hon är kvinna.

Det är dubbelt illa om det är så. För om man tittar på statistiken i landet är det ofta unga kvinnor som är benägna att i förtid lämna sina uppdrag i kommunfullmäktige. Därför är det förstås extra viktigt att inte ”skrämma” iväg de som kommit med.

Att ha en väl fungerande och livaktig ungdomsverksamhet verkar vara lite av nyckeln till att det också kommer med unga människor i kommunpolitiken. Både Nord Axelsson och Serey berättar i HN-artikeln om att det var genom ungdomsförbundet, SSU, de kom med. ”SSU nominerade mig” säger till exempel Serey. Medan Sandahl (MP) redan som 18-åring verkar ha kommit rakt in i moderpartiet.

Här ser det ut att finnas en skillnad mot Centerpartiet som inte har någon riktigt ung person med i sin kommunfullmäktigegrupp och heller ingen livaktig ungdomsavdelning i kommunen. Man har däremot några som varit med ända sedan CUF-tiden. Här behövs det av allt döma en rejäl uppryckning annars kommer partiet att snart att förgubbas och förgummas...

De frågor som de tre unga politikerna nämner som sina hjärtefrågor är väl egentligen inte specifika för ungdomar. Det står inte precis något ”ungdomens hus” på deras önskelistor utan det är jämställdhet/feminism, vård och skola samt antirasism som de nämner. Det är i sig inte så märkligt.

Det är inte heller främst för att de ska driva specifika ungdomsfrågor som det behövs fler ungdomar i politiken. Nej, det handlar mer om att få in nya perspektiv och nya vinklar på de politiska frågorna. Detta har helt uppenbart alla de tre intervjuade goda förutsättningar att bidra med. Och förhoppningsvis får de i nästa val många efterföljare.

Läs även: Varbergs yngsta kommunpolitiker