Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Katarina Erlingson: Viktigt samarbete för Falkenbergs unga

Ledare 20/2. De kriminella gängen har en ökad benägenhet att rekrytera barn och unga som medhjälpare och hantlangare. Det är praktiskt då barnen länge kan gå under radarn och inte kan straffas om de upptäcks. När barnen tidigt lockas in i kriminalitet är det lätt att de sen blir kvar. Polis och andra myndigheter famlar, men nu tas ett viktigt initiativ i Falkenbergs kommun.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Det är glädjande, men också hög tid då kommunen under flera år haft problem i vissa bostadsområden. Nyckeln heter samarbete, vilket borde vara enkelt men kanske inte alltid är det.

Inom ramen för Medborgarlöftet, som HN skrev om i veckan, ska det startas en verksamhet enligt en metod, SSPF, som är döpt efter samarbetsparterna Skola Socialtjänst Polis Fritid. Den viktigaste parten är emellertid föräldrarna till de unga som är i farozonen. För att komma runt sekretessreglerna krävs föräldrarnas samtycke.

-Detta är en väldigt bra modell för att kunna stoppa så tidigt som möjligt, innan barnen fått en så stor skuldsättning till gängen att de är fast. Vi har problem i kommunen med kriminalitet och ungdomsgäng och någonstans måste samhället gå in och stoppa att det kommer in nya unga, säger kommunstyrelsens ordförande Per Svensson (S) i en nyhetsartikel i HN.

Det var en enhällig kommunstyrelse som vid sitt senaste möte beslutade att tillsätta en samordnare för att hantera SSPF-metoden. En svaghet är att för att samverkan ska fungera krävs att sekretessen bryts och det möjliggör lagen bara om föräldrarna medger det. I många fall kommer det säkert att fungera, men vissa barn har kommit in i kriminalitet just på grund av osäkra hemförhållanden där föräldrarna har dålig koll. För dessa unga blir det därför svårare att få modellen att fungera.

Riksdagen borde fundera på om det går att lätta på en relativt föråldrad sekretesslag. Samtidigt är det ett grannlaga arbete, då man inte får försumma behovet av en bibehållen integritet även för de unga.En annan svaghet är att ett samarbete av det här slaget kräver deltagande eldsjälar hos alla myndigheter som är delaktiga. Om alltför mycket hängs upp på en person blir det sårbart om denna person byter jobb eller flyttar. Därför är det viktigt att man i arbetet tar in detta perspektiv redan från början och försöker tänka förebyggande så att man inte hamnar i en sådan situation att arbetet går i stå. Det är ett alldeles för viktigt arbete och alla parter måste vårda samarbetet för att det ska fungera. Ingen unge ska falla mellan stolarna och bara se de kriminella gängen som sin räddare.

Metoden är inte ny och fler kommuner behöver anamma arbetssättet innan problemen växer sig för stora. Falkenberg är sent ute, men bättre sent än aldrig som det brukar heta.