Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Byggplaner för Trönningenäs / Norra Näs kritiseras av länsstyrelsen och boende.
Villabyggen, bostadsbyggande, villor, småhus, hus, byggarbetsplats. Bild: Rebecka Kvint
Byggplaner för Trönningenäs / Norra Näs kritiseras av länsstyrelsen och boende. Villabyggen, bostadsbyggande, villor, småhus, hus, byggarbetsplats. Bild: Rebecka Kvint

Katarina Erlingson: Viktigt att inte glömma social hållbarhet

Ledare 22/5. Det talas ofta om hållbarhet. Det är ett tredelat begrepp, men ofta avses bara det ena, det ekologiska. Men för att vara riktigt hållbart måste det handla om alla tre begreppen tillsammans, det ekologiska, det ekonomiska och det sociala. Social hållbarhet är det som oftast hamnar i skymundan och det borde lyftas fram mycket mer.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Vissa kommuner är duktiga på det här, medan andra fortfarande mest är kvar i den miljömässiga hållbarheten. Till exempel har Falkenbergs kommun sedan ett par år hållbarhetsfrågorna samlade på en avdelning och det finns utvecklingsledare avsatta för bevakning av och arbete med de tre delarna av hållbarheten. Ett exempel som nämnts tidigare är kommunens samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid för att förebygga att barn och unga hamnar i droger och kriminalitet.

Häromdagen biföll kommunfullmäktige i Varberg en motion från socialdemokraten Anders Friebe. Att en kommun bifaller en motion från oppositionen är relativt ovanligt, men kommunen har haft lång tid på sig att fundera eftersom motionen lämnades in redan 2017. Motionären vill att alla nämnder som handlar upp tjänster ska använda sig av sociala hänsyn vid upphandlingen. Han inriktar sig främst på sysselsättning för vissa grupper, som personer med funktionsnedsättningar, långtidsarbetslösa och "missgynnade grupper".

Hittills har Varbergs kommun följt riktlinjerna från den nationella upphandlingsstrategin när det gäller krav på social hänsyn. Friebes motion innebär att kommunen kommer att sätta ytterligare uppmärksamhet på frågan. Det är alltid så att det finns ett spann mellan minsta möjliga, tillräckligt bra och bäst i klassen, det gäller inte minst hur kommuner tolkar de olika målen inom upphandlingsstrategin. Förhoppningsvis kan Varberg nu ta steg mot bäst i klassen när det gäller social hållbarhet.

En kommun har alltså möjlighet att ställa krav vid en upphandling, att till exempel ett byggföretag ska kunna ordna praktikplatser till arbetslösa. Kommunala bostadsbolag och kommunala fastighetsbolag kan också få den typen av krav i sina ägardirektiv. Vissa större privata fastighetsbolag arbetar med hållbarhetsfrågor i praktiken då man vet att det gynnar affärerna.

När fastighetsbolag bygger bostadsområden kan de redan från början ta in den sociala hållbarheten i arbetet, genom att tänka på trygghetsfrågor och andra sociala frågor, ofta i samverkan med de boende och kommunens verksamheter.

Det offentliga har möjlighet att gå före i många frågor, men nu riskerar många kommuner att bli omkörda av privata företag i hållbarhetsarbetet. Det är förstås bra med proaktiva företag, men kommunerna behöver vara på tå för att fortsätta vara förebilder.