Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Paul Kleiven
Bild: Paul Kleiven

Katarina Erlingson: Viktigt arbete för biologisk mångfald

Ledare 28/5. I fredags, den 22 maj, var det Biologiska mångfaldens dag. 2002 beslutade FN att utlysa denna dag, men inte förrän 2017 uppmärksammades dagen i Sverige. Den intresserade kan hitta mängder av intressant information på en särskild hemsida för dagen.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Det finns förstås anledning att uppmärksamma biologisk mångfald alla dagar på året. Biologisk mångfald är en förutsättning för liv på sikt. Tyvärr har det kommit något i skymundan av diskussionerna kring klimatomställningen där ett ensidigt fokus på klimatproblemen rentav kan hota den biologiska mångfalden. Det är en komplex värld och då måste man kunna diskutera saker ur flera olika perspektiv som alla är lika viktiga.

Till exempel kan fokus på enbart vegetarisk mat som lösning på klimatkrisen innebära att de nödvändiga betesdjuren minskar. Naturbetesmarker har en stor biologisk mångfald av både växter, djur och insekter. Kor, får och getter är förutsättningar för den biologiska mångfalden i dessa marker. Därför bör kött från kossor och andra betesdjur som betar i obehandlade marker premieras och lyftas fram - det är detta kött man bör äta i första hand.

Bin och andra vilda pollinatörer är viktiga förutsättningar för mänskligt liv och måste tyvärr skyddas då deras så kallade habitat ofta är hotade. I Falkenberg och Varberg pågår flera intressanta projekt, ofta med hjälp av bidrag från länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. De båda kommunerna startar i dagarna ett projekt tillsammans med Svenska Golfförbundet och några golfklubbar i respektive kommun. Syftet är att anpassa skötseln av golfbanorna så att man underlättar för de vilda pollinatörerna. Ofta lever dessa i sand eller lätta marker och då passar projektet bra i Halland. Det har man redan konstaterat i ett gemensamt pilotprojekt. Golfklubbarna som ska delta i genomförandeprojektet är Ullared/Flädje, Vinberg och Skrea i Falkenbergs kommun samt Hofgård och Harabäcken i Varbergs kommun.

Peter Edman är regional bankonsulent hos Golfförbundet och har dessutom fått miljöfrågor på sin lott. På banorna finns bland annat öppna sandytor som inte ligger i spelriktningen, även om en och annan förlupen boll kan förekomma.

- Många tror att golfbanor bara är kortklippta gräsmattor, men greenerna är bara en liten del av golfbanan, säger han. Att hitta åtgärder för att skydda pollinatörerna och andra insekter påverkar inte spelet i sig. Vi ser banan som en multifunktionell anläggning där det är jättevärdefullt om vi kan dra vårt strå till stacken när det gäller miljöarbete.

Peter Edman hoppas att projektet i Halland ger lärdomar som sen kan spridas till andra klubbar i landet. Han konstaterar att insekterna oftast mår bra av att ”störas”, att slitage på markerna gör att många arter trivs. Igenvuxna sandmarker är inte bra.

Falkenbergs kommun har också fått medel för att kartlägga sandmiljöer och gynna den biologiska mångfald som finns där. Nu pågår nästa steg som är att kontakta markägare för att kunna genomföra skyddsåtgärder som till exempel naturvårdsbränning, att ta bort invasiva arter och skapa bomiljöer för vildbin. Att röja igenvuxna marker är en annan åtgärd och allt detta kräver förstås ett gott samarbete med markägaren.

- De flesta markägare tycker det är intressant och roligt att få en bättre förståelse för hur det biologiska systemet hänger ihop, säger Peter Nolbrant, biolog som hjälper Falkenbergs kommun med sandprojektet.

Det är alldeles utmärkt att Falkenbergs kommun nu också håller på att ändra skötseln av sina egna gräsmattor och annan mark. Totalt i landet lär det klippas kommunala gräsmattor för över sex miljarder varje år. Förutom att spara bränsle och därmed pengar gör en alternativ användning av markerna att pollinatörerna gynnas. Att inte klippa gräsmattor och gräsremsor kort var och varannan vecka kan förstås tyckas se slarvigt ut. Där krävs troligen ett informationsarbete i förhållande till invånarna.

Att låta blommor ta plats, även de ofta förhatliga maskrosorna, är bra för vilda bin och andra pollinatörer. Man kan också tänka sig att en viss del av marken kan användas till odling, antingen via någon skola, boende i närheten eller någon företagare som vill odla lokalt. Allt arbete som kan gynna den biologiska mångfalden är betydelsefullt och det är viktigt att också politikerna förstår det.