Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Cecilia Rönn: Vi måste rädda Varbergs fästning undan förfallet

När Rebecka Kvint på Hallands Nyheter gjorde sitt reportage om Varbergs fästning blev jag bestört! Varbergs och Hallands stolta kulturarv riskerar att förstöras för framtida generationer.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Som riksdagsledamot är mitt uppdrag att påverka. Både utifrån liberala reformer men också genom att ta tillvara hallänningarnas intressen. I denna fråga hoppas jag att det inte finns en politisk strid. Jag hoppas att vi riksdagsledamöter från Halland och speciellt vi från Varberg är eniga om att Varbergs fästning måste bevaras.

Det första jag gjorde var att samla på mig kunskap. Jag bad riksdagens utredningstjänst om hjälp och jag har haft möte med Statens fastighetsverk (SFV). SFV ligger under finansutskottet och jag insåg en mycket anmärkningsvärd sak. 2015 förde den dåvarande regeringen över alla fastigheter från Riksantikvarieämbetet till SFV. Detta innebar en ökning med cirka 30 procent. Samtidigt som man minskade anslagsnivån kraftigt från ungefär 340 miljoner till 195 miljoner, vilket innebar att möjligheterna att bedriva underhåll minskade rejält. Hur denna ekvation går ihop kan ingen jag har pratat med svara på. Här är dåvarande regering svaret skyldig.

Men, det räddar inte Varbergs fästning att vi skyller på dåvarande regering eller att man som ledamot kritiserar ansvarig minister i kammaren för att sen konstatera att ”regeringen borde visa större intresse för kulturfastigheterna”

Så jag agerar. Nu när jag har fått utredningen, haft möte med SFV inser jag att den kulturarvsproposition som lades 2016 och innebär att myndigheten ska komma med en plan för att anpassa storleken på bestånden till anslagets storlek behöver följas upp.

Därför har jag ställt en skriftlig fråga till ansvarig minister för att få veta vilka åtgärder statsrådet planerar att vidta för att säkerställa en god förvaltning av fastigheter med viktig kulturhistorisk betydelse, däribland Varbergs fästning. Utöver det har jag bett att få ta del av SFV:s plan som de har gjort för att fullfölja kulturarvspropositionen.

Men det stannar inte här. Det finns mycket mer att göra och efter mötet med SFV insåg jag att det allra bästa sättet att bevara Varbergs fästning och säkra underhållet av fastigheterna är att öka intäkterna så omklassning till marknadsfastighet kan göras. Därför blir nu nästa steg att få till en dialog mellan SFV tillsammans med rätt personer från Varbergs kommun och Region Halland. Med syfte att grundligt utreda om vi lokalt kan få dit fler företag som kan bedriva verksamhet på platsen eller om vi kan bredda användandet av fastigheten på annat sätt för att öka intäkterna. Mycket arbete återstår och det behöver göras i konstruktiv anda med hjälp av alla parter på alla nivåer.

Därför vill jag uppmana mina riksdagskollegor i Varberg att lägga undan prestigen och låt oss bli konstruktiva som våra kommun- och regionpolitiker så ofta är och tillsammans se till att bevara Varbergs fästning för all framtid.