Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Katarina Erlingson: Vårdens problem löses inte med "quick fix"

Arbetsbelastningen inom vården gör att både läkare och sjuksköterskor larmar. Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, i Halland har gjort en enkät bland sina medlemmar där det framkommer att över hälften allvarligt funderat på att gå ner i arbetstid eller rentav säga upp sig på grund av arbetsbelastningen. Nu kommer rapporter att sjuksköterskor runtom i landet säger upp sig för att inte gå miste om semester i sommar.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Problemen inom vården är inte nya, men två års pandemi har förstås frestat hårt på personalen. Frågan är när sjukvårdspolitikerna i Sverige tänker göra något radikalt åt situationen. Det försvåras av att det är 21 olika sjukvårdshuvudmän och att regering och riksdag gärna lägger sig i och detaljstyr där man behagar. Men genom den gemensamma intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, borde det gå att arbeta fram bättre förutsättningar för vården.

Det är inte i första hand mer pengar som behövs, utan en ändrad organisation med fokus på primärvård och framför allt en kraftigt minskad administration. Administration leder lätt till detaljstyrning och det kan knappast vara bra i någon organisation, och särskilt inte i en kunskapsorganisation som vården. Eller som den kunskapsorganisation som vården borde vara i betydligt större utsträckning. Trots tal om evidens och forskningsanknuten vård lever lätt gamla metoder kvar om ledningen inte är stark nog att implementera nya forskningsresultat. Kom som ny sjuksköterska eller läkare till en organisation med äldre kollegor så märks det snart hur svårt det kan vara att försöka implementera det man nyss lärt i utbildningen.

Lösningen är ett förbättrat och tydligare ledarskap, inte ökad kontroll och byråkrati. Fler administratörer bidrar med automatik till ännu mer administration, det ligger i sakens natur. Det i sin tur kan också skapa en ängslighet i organisationen, något som definitivt inte är bra för att kunna bedriva en effektiv och patientsäker sjukvård.

Sverige har färre sjuksköterskor jämfört med andra länder, men relativt många läkare. Problemet är att många läkare är på fel ställe. Det finns för få allmänläkare på vårdcentralerna, men för många sjukhusläkare. Än har ingen kommit på något bra knep att få ut läkarna närmare patienterna. Så länge vården är så kraftigt hierarkiskt uppbyggd kommer det fortsätta vara svårt.

Region Halland och de tjugo regionkollegorna i landet behöver förbättra personalpolitiken för att locka fler till vården och framförallt få dem att stanna. Administrationen som Socialstyrelsen kräver är i många fall nödvändig för patientsäkerheten, men myndigheten borde göra en rejäl översyn för att få bort onödig administration. Och i hur många år har inte gemensamma och smidiga it-system diskuterats inom vården? Det är skandal att det fortfarande inte finns på plats.

Läs mer: Allmänläkare varnar om för hög arbetsbelastning

Läs mer: Vårdpersonal säger upp sig inför sommaren