Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det. Bild: Johan Nilsson/TT
Bild: Johan Nilsson/TT

Katarina Erlingson: Tydligt att tillväxt inte uppstår i ett vakuum

Att Region Halland sen 2019 är anslutet till Greater Copenhagen är inte särskilt känt hos allmänheten. I sig inte svårt att begripa, men det är däremot viktigt att förstå att Hallands utveckling inte bara beror på företagen som redan finns här eller på oss som bor här.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation som jobbar för ”tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion”. På den svenska sidan är det förutom Halland även Region Skåne. I Danmark är det Region Hovedstaden – där förstås Köpenhamn ligger – och Region Själland. Dessutom omfattar organisationen de 85 kommunerna inom området.

Organisationen kom nyligen med en analysrapport "Förutsättningar för Greater Copenhagens framtida tillväxt” där man jämförde sig med andra storstadsregioner i främst Europa. Analysen tar upp tillgång till specialiserad arbetskraft, internationella investeringar, innovation, forskning och utveckling samt infrastruktur. Att tillväxt inte uppstår i ett vakuum blir tydligare än någonsin när man läst rapporten.

En kedja blir heller inte starkare än sin svagaste länk. Den svenska regeringens brist på förståelse för investeringar i järnvägsinfrastruktur kan göra att inte bara Sydsverige tappar i tillväxt utan även Östdanmark. Om bara sex år väntas Fehmarn Bält-förbindelsen vara klar och då blir regionutvidgningen till Hamburg uppenbar, med bara några timmars färd från Sydsverige.

Den svenska regeringen har stoppat investeringar i nya tågbanor som skulle göra järnvägssystemet till en reell konkurrent till det klimatovänliga flyget. Borås och Jönköping som ligger långt framme i sin planering för höghastighetståg har fått se sina planer grusade i ett penndrag. Att lägga en stor del av budgeten på grova brott och på att minska invandringen i stället för att se till framtida tillväxt kan straffa inte bara regeringen själv utan hela ekonomin i Sverige. Det är oroväckande att ha en regering som inte kan jobba framåtsyftande. Sverige mister dessutom möjligheten till medfinansiering via EU när regeringen backar bakåt. Det är särskilt oförlåtligt när regeringen har en så pass liten majoritet i riksdagen, den här typen av långsiktiga frågor brukar tas i bred enighet.

Bristen på banor för höghastighetståg drabbar inte Halland direkt på grund av vårt geografiska läge, men tillväxt uppstår som sagt inte i ett vakuum.

Regeringens vilja att fortsätta gränskontrollerna försvårar också för tågpendling över Öresund. Greater Copenhagen behöver synliggöra sitt värde för den svenska regeringen, men också för den danska. Landgränserna har länge haft ett alldeles för stort värde för regeringarna och man har haft svårt att se de mervärden som ett utökat samarbete ger.

Analysen visar att trots sin litenhet har Halland goda förutsättningar för tillväxt. Befolkningen har sen 2012 ökat mest jämfört med de övriga regionerna i samarbetet, med nästan 12 procent, där snittet för Greater Copenhagen totalt ligger på 8,2 procent. Halland har inget universitet, men vi har Högskolan i Halmstad och dessutom campus i Varberg och snart i Falkenberg. Utbildning är grunden för forskning och utveckling som i sin tur är viktig för företags utveckling, så det gäller att maximera samarbetet mellan företag och akademi.

Greater Copenhagen har jämfört med andra storstadsområden i analysen högst andel sysselsatta som jobbar med forskning och utveckling, inte minst inom näringslivet.

Att också ha rätt sorts personal är viktigt för företagen och där måste myndigheterna bli mer flexibla och hjälpa till med matchning och validering av bakgrundskunskaper. Det är en viktig förutsättning för att riskkapital ska komma in, bland annat genom utländska investeringar. Mycorena i Falkenberg är ett utmärkt exempel på ett innovativt företag som dragit till sig riskkapital och som också nämns i analysen.

Kort sagt, Region Halland tog ett klokt beslut när man valde att bli medlem i Greater Copenhagen. Halland ligger måhända långt ifrån Köpenhamn, men har en värdefull nytta av kontakterna med Skåne och Östdanmark. Det bidrar till en viktig tillväxt som alla hallänningar får nytta av.