Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hållbarhetschefen i Falkenbergs kommun, Josefine Eirefelt. Bild: Alma Tallborn
Hållbarhetschefen i Falkenbergs kommun, Josefine Eirefelt. Bild: Alma Tallborn

Katarina Erlingson: Tillsammansarbete gör Falkenberg hållbart

Ledare 16/10. Det pågår mycket framåtsyftande arbete runtom i världen för att göra vår planet mer hållbar. Men det är så lätt att det bara blir vackra ord på ett papper. Politiker och tjänstemän famlar efter hur man bäst ska få fler människor med sig i arbetet för en bättre värld.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

För sex år sen antog FN sin Agenda för en hållbar utveckling. Alla medlemsländerna har förbundit sig att arbeta för att världen ska vara hållbar år 2030. Hållbar både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det är lite väl optimistiskt att tro att alla länder ska ta detta på fullt allvar, men bara det att alla skrivit under måste ändå vara fantastiskt. Till Agenda 2030 är det kopplat 17 globala mål som behöver uppnås för att världen ska bli hållbar. Det kräver ett rejält arbete, kan man krasst konstatera.

Falkenbergs kommun har tagit viktiga steg framåt för att lyckas med sitt åtagande. Kommunstyrelsen har beslutat om ett ramverk för en lokal agenda 2030. Där poängteras tydligt att det inte bara är kommunens ansvar, utan alla som bor och verkar i dess geografi behöver hjälpa till. En så kallad Hållbarometer har tagits fram, där kan man se den bedömda statusen kring hur arbetet kring de lokala/globala målen går. Detta är Falkenbergs kommun först med i landet. Det krävs ett proaktivt arbete för att lyckas, och då måste man också veta var man står och hur man ska arbeta för att komma vidare.

-Det är starten på ett nytt arbetssätt som bygger på "tillsammansarbete". Ibland behöver kommunen vara motor, ibland behöver vi bara facilitera för andra aktörer, berättar Josefine Eirefelt, hållbarhetschef på Falkenbergs kommun.

Och nog finns det mycket att arbeta för tillsammans om man ska lyckas nå målen. Den första hållbarometern presenterades nyligen och av de sjutton målen är bara två grönmarkerade, det vill säga att målet ser ut att uppnås.

Mål 1 Ingen fattigdom borde väl vara en enkel match i välmående Falkenberg? Men det ses som svårt att uppnå då det finns 600 barn som lever i familjer som är "ekonomiskt utsatta". Det kräver mycket arbete på flera olika fronter för att kunna minska antalet fattiga barn. Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur kan ses som en ren uppmaning till näringslivet i Falkenberg. I hållbarometern klassas nämligen målet som osäkert.

Det kan kännas tungt att läsa hållbarometern och inse hur mycket arbete som ligger framför oss alla. Men det är möjligt att förbättra positionerna och därmed närma sig måluppfyllande. Det är en kommunikativ utmaning att få alla att förstå sin egen betydelse för att Falkenberg ska uppnå framgång. Hållbarometern kan ses som ett första viktigt steg. Ett andra steg är förhoppningsvis att viktiga aktörer tydligt tar stafettpinnen och visar på engagemang och vilja att göra sin del av arbetet.