Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Maria Haldesten: Tanklöst om Falkenberg ger hamnen en dödsstöt

På falkenbergskt nyspråk är avveckling utveckling. Men låt er inte luras. Att krympa hamnen kan vara både dumt och regelvidrigt.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 2/9. Städer har etablerats vid havet av en anledning. Falkenberg är inget undantag. Handel och transporter har drivit fram utvecklingen.

Hamnar är dessutom hårdvaluta på en internationell marknad - där kinesiska intressen köper upp exempelvis europeiska hamnar av strategiska skäl. Det var inte alltför länge sedan Kina försökte muta in revir i lilla Lysekil.

Så när Per Svensson sturskt markerar att vi minsann inte kan ha det som på 60-talet - finns skäl att undra vem som hänger med sin tid?

Till kommunrådets försvar kan möjligen sägas att han inte är ensam om att se en arbetande hamn som ett störande objekt. Och Falkenberg känner säkert konkurrensen från alla de städer som redan hunnit bygga exklusiva bostadsområden där hamnkranar en gång jobbade.

Men även om den stora svenska varvsepoken är förbi kan Falkenberg fortfarande stoltsera med ett ytterst betydelsefullt varv. Det bekräftas i remissvaren.

Rederiet Donsötank lyfter det stora behovet av att värna de få svenska reparationsvarv som finns kvar, varv som är en förutsättning för fungerande sjötransporter. Även branschorganisationen Svensk sjöfart understryker betydelsen av Falkvarv, vars tjänster beskrivs som oerhört viktiga - inte minst för tank- och bulkflottan.

"Det var jätteintressant att läsa", säger Per Svensson i HN.

Den sortens svar ger det olyckliga intrycket av att kommunens ledande politiker inte har gjort sin hemläxa innan man presenterar genomgripande förändringsförslag. Viss grundkunskap om såväl verksamhet som de regelverk som ska skydda våra riksintressen bör man väl skaffa sig först? Alltså innan man presenterar förslag som riskerar att dra undan fötterna på viktig verksamhet?

Riktningen, med satsning på bostäder, ligger fast deklarerar Per Svensson i HN. Betyder det att man även ser behoven hos traditionella halländska näringsgrenar som mindre relevanta?

Lantmännen tycks kommunen vilja mota bort till något annat område. Det uppskattar inte Lantmännen, som i sitt remissvar förklarar att anläggningen är strategiskt viktig. Verksamheten har placerats i hamnen för att möjligheten båttransporter är "en viktig förutsättning för den primärproduktion som bedrivs på jordbruksmarken i regionen."

Av samma skäl som kommunen vill undvika att bygga på jordbruksmark är det alltså högst olämpligt att hantera Lantmännens anläggning hänsynslöst.

Vidare ger flera remissinstanser kommunpolitikerna smäll på fingrarna. Där Per Svensson och Anneli Andelen ser onödiga döytor och skräckinjagande byggnader, ser företag som Derome, Södra och Lantmännen möjligheter till flexibilitet för omlastning, avlastning och extra lagringsutrymmen.

Bland de skarpaste beskeden hittills räknas Sjöfartsverket, konstaterar att Falkenbergs kommun med sitt förslag skadar riksintresset hamn allvarligt. Det kan verket inte acceptera.

Att hamnar är ett riksintresset har kanske gått en del politiker och tjänstemän förbi? Men även ordföranden i Falkenbergs kommunstyrelse har kanske ändå noterat den ökade osäkerhet som präglar vår omvärld? Eller har kommunen, trots de försörjningsbekymmer som pandemin påminde om, tänkt bort riskerna att hamnen kan bli viktig i kristid? Att värna svenska hamnar ligger i Totalförsvarets intresse. Därför kan en kommun inte agera egenmäktigt.

Politikerna försöker, i intervju med HN, ge sken av att den föreslagna avvecklingen är utveckling. Men remissinstanserna låter sig inte duperas av nyspråk.

Visserligen öppnar man för att flytta delar av hamnverksamheten utåt Lövstaviken. Och de vore inte första gången Falkenbergs hamn och inseglingsränna förändrats. Exempel från grannkommunen visar på möjligheter, men också problem. Men håller det tänkta området för en flytt och är det ekonomiskt försvarbart givet hur höga kostnader som är förenade med en hamnflytt?

Drömbostäder vid havet är trevliga att satsa på. Men det får inte ske på bekostnad av hamn, näringsliv och riksintressen.

Läs mer om hamnen