Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elisabeth Falkhaven: Sverige måste fortsätta vara kärnvapenfritt

Nato är ingen ”safe haven”, som en forskare tydligt uttryckte det på ett av alla dessa kunskapsseminarier jag varit på den senaste tiden.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Men nu har Sveriges regering lämnat in en ansökan om att bli medlemmar i denna kärnvapenallians. Jag antar att ingen har missat det. Och plötsligt nu så handlar så gott som all nyhetsrapportering om Nato. Innan ansökan lämnades in såg vi i princip enbart utsagor från de som med hela sitt hjärta vill att Sverige ska gå med i Nato, där de la ut texten om hur mycket tryggare alla i Sverige skulle vara om vi bara gick med. Men nu börjar vi äntligen få höra om de farhågor som flera av oss i befolkningen har kring ett Natomedlemskap och vi ser hur andra länder försöker pressa Sverige till eftergifter i frågor som vi som land helt enkelt inte kan gå med på.

Det finns alltså kostnader som inte lyfts i debatten och de flesta av oss har heller aldrig ställt oss frågan själva vad vi som land är beredda att betala. Å andra sidan förekom det ju i princip ingen debatt i samhället innan ansökan var ett faktum, vilket verkligen är en brist. Ett så avgörande beslut som ett Natomedlemskap är, behöver föregås av en djupgående debatt i samhället!

Sverige har hållit fast vid sin säkerhetspolitiska linje i ett par hundra år. Absolut, det säkerhetspolitiska läget är mycket förändrat och det måste vi agera utefter, och det gör vi skulle jag vilja påstå. Vi rustar upp totalförsvaret, det militära försvaret rustas så fort det bara går och med alla till buds stående medel. Det civila försvaret ligger en bra bit bakom fortfarande men även det ökar nu takten i sin uppbyggnad. Vi arbetar fram olika samarbetsavtal med demokratiska länder och vi övar tillsammans med många länder och även Nato. Så Sverige vidtar mått och steg i en takt många nog inte trodde var möjligt, för att kunna försvara Sverige, för att alla som bor i Sverige ska kunna känna sig trygga.

En annan kostnad som inte heller resonerades om innan ansökan var kärnvapen. En värld med kärnvapen kan aldrig vara en trygg värld.

Ett medlemskap i Nato innebär att Sverige skriver under på att använda kärnvapen som hot och som en del i en försvarsstrategi.

Miljöpartiet vill att Sverige ska fortsätta arbeta för global nedrustning av kärnvapen. Ett vapen som vi vet är ett existentiellt hot mot mänskligheten. Sverige ska vara en kärnvapenfri nation, med lagstiftning som säkrar detta över tid. Sverige bör därför omedelbart anta en nationell lagstiftning som förbjuder införsel av kärnvapen i Sverige både i freds- och krigstid. Det ska gälla all form av införsel. Det skulle stärka säkerheten i den skandinaviska regionen och skapa en gemensam avspänning, men också vara solidarisk mot våra grannländer som redan har liknande regelverk.

Sverige måste fortsatt driva en självständig utrikespolitik, stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter och försvara folkrätten även om auktoritära stater utövar påtryckningar. Vad blir det annars för värld?