Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Katarina Erlingson: Stadsbyggnad och förtätning med vånda

Ledare 12/9. Under tisdagens möte med kommunfullmäktige kommer högst troligt debattens vågor gå höga kring förslaget om stadsbyggnadsprogram. Den styrande Alliansen är splittrad, men förslaget lär ändå inte vara i fara eftersom socialdemokraterna är med på det. Som HN skrev i fredagens tidning är KD och L kritiska till förslaget och kommer säkerligen ge uttryck för det från talarstolen.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Bild: L-G Johansson
Bild: L-G Johansson

När kommunfullmäktige 2017 antog en förtätningsstrategi var KD och L med på tåget, men sen måste något ha hänt. I valrörelsen 2018 var dessa partier aktiva i stadsbyggnadsfrågor och gick framåt. För små partier är det förstås extra viktigt att hitta kommunala frågor att driva, så det är inte konstigt att KD och L ser sin chans. Det känns emellertid inkonsekvent att först vara med på strategin kring förtätning och i nästa steg försöka backa. Kanske lyssnar KD och L bara på dem i kommunen, främst tätorten, som inte vill att Varberg ska förändras?

Det finns ganska högljudda tyckare, som förvisso ofta har kunskap kring stadsbyggnad, som vill att Varberg ska vara gamla trähus och pampiga byggnader från 1800-talet. Men om Varberg ska växa, vilket de flesta ändå vill, behöver staden utvecklas och följa med i tidsandan. Utan att för den skull förstöra det vackra och genuina med staden. Det är en grannlaga uppgift att förtäta en stad utan att förlora dess själ. Men alternativet att inte göra något leder bara bakåt och till att kommunen så småningom riskerar att tappa befolkning och därmed skatteunderlag.

Förslaget till stadsbyggnadsprogram verkar vara ett bra redskap för kommande utveckling av Varberg. Genom att dela in staden i områden kan man definiera vilka som är mycket känsliga för förändringar och där förändring är önskvärd, med en skala däremellan. Att det finns en stor majoritet för förslaget beror säkert på att det är väl avvägt och att det finns goda möjligheter för politikerna att tycka till under planeringsprocessen för ett konkret förverkligande.

Centerpartiets Christofer Bergenblock, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, vill förtäta med ”sans och balans” och är nöjd med förslaget.

-Antingen växer en stad eller så krymper den, menar Christofer Bergenblock. Tiden står inte still även om vissa verkar önska det.

Han tar Västerport som ett bra exempel på hur förtätning kan ske som gör staden till något bättre. Där försvinner inga grönytor när de 2500 nya bostäderna ska anläggas eftersom ytan i princip består av asfalt.

Att använda tillgänglig mark så effektivt som möjligt är viktigt, inte minst om det handlar om åkermark. Därför är förtätning ett viktigt redskap för stadsutveckling, men som Bergenblock säger, det måste förstås ske med ”sans och balans”. Det håller antagligen både L och KD med om, även om deras retorik låter annorlunda just nu.