Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Katarina Erlingson: Småföretagens stora betydelse för välfärden

Ledare 22/4. Representanter för Företagarna i de halländska kommunerna och länsorganisationen påminner i en debattartikel i HN om att småföretagarna är viktiga för kommunens skatteintäkter. Det kan aldrig poängteras nog, eftersom politiker - särskilt de med sympatier till vänster - tenderar att glömma var skattepengarna kommer ifrån. Eller åtminstone låtsas de glömma och föreslår nya satsningar som om pengarna fabricerades i en sedelpress i kommunhusets källare.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Taiga utses till Årets företagare 2020 på den digitala Varbergsgalan. Bild: Varbergsgalan
Taiga utses till Årets företagare 2020 på den digitala Varbergsgalan. Bild: Varbergsgalan

Företagarna har tagit fram en rapport, Välfärdsskaparna, som visar småföretagens ekonomiska betydelse för kommunerna. Halland har många småföretag och dessa står för 30 procent av skattekronorna till kommunerna, där de stora företagen bara står för 27 procent. Mellan kommunerna varierar det enligt rapporten. I Laholm står småföretagen för 37 procent av skatteintäkterna, i Halmstad bara 26 procent. Laholm ligger också högt, på trettonde plats, om man jämför med hela riket. Falkenberg hamnar på plats 129 med 31 procent och Varberg på plats 159 med 30 procent. Företagarna har räknat med de skatter som anställda hos småföretag (under 50 anställda) betalar till kommunen.

Det behöver alltså påminnas om hur viktiga företagen är för att kommunen ska få in skatteintäkter att skapa välfärd för. Varje politiker med självaktning utlovar med jämna mellanrum satsningar på vård, skola och omsorg, men är inte lika snabba med att berätta varifrån pengarna kommer och vad som händer om inflödet stryps. Småföretag är ofta kreativa och hittar lösningar om det dyker upp problem, men problemet coronapandemin har varit svårt. När allt tvärstannar med en gång, då krävs det stöd från samhället. Det blir ett ömsesidigt beroende, och det förutsätter att båda parter är medvetna om det och värnar om detta.

Vissa branscher har fått gott om statliga stödpengar under pandemin och stora företag har haft lättare att få tillgång till stöden. De har ekonomiavdelningar som lätt kan hantera detta, medan det i små företag kan bli svårt eftersom det är en och samma person, ofta ägaren, som sköter allt det administrativa. Det märks inte minst inom restaurang- och besöksnäringen, som förtvivlat ropar på hjälp.

Samtidigt har kommunerna också fått ekonomiskt stöd för att klara av de oväntade effekter som uppkommit på grund av pandemin. Stöden har kommit i den omfattningen att kommunen inte klarat att göra av med pengarna, utan de blir nu till överskott i kommunernas årsredovisningar. Till exempel har behovet av platser i äldrevården minskat eftersom äldre inte efterfrågat detta i samma utsträckning som tidigare. Högst troligt beror detta på en rädsla för att flytta till äldreboende mitt under brinnande pandemi och så har anhöriga fått dra ett större lass i stället. Det har alltså kommunerna, oförskyllt, tjänat pengar på.

Kommunfullmäktige i Varberg diskuterade årsredovisningen för 2020 under tisdagskvällen och fullmäktige i Falkenberg förväntas göra detsamma kommande tisdag. Det ger politikerna möjlighet att diskutera det gångna året, men är också en sorts allmänpolitisk debatt där man också kan nämna framtiden i generella termer. Det sistnämnda används flitigt särskilt under valår.

Både Varberg och Falkenberg går med överskott för 2020 vilket alltså till stor del beror på det statliga stödet som inte kunnat användas fullt ut. Pengar kommer emellertid att behövas framöver för att lösa de kostnader som inte uppkom under 2020 utan kommer uppstå under 2021 och längre fram. Det är därför viktigt att regeringen och kommunerna har en bra dialog kring hur stöd bäst kan utformas och användas. Pengarna kan inte hur som helst läggas in i den dagliga verksamheten eftersom stödet är tillfälligt och inte kan räknas med framöver.

Därför är det extra viktigt att kommunerna underlättar för småföretagen på de sätt som kommunerna kan. Varje person som har ett arbete bidrar till den gemensamma välfärden genom att betala skatt. Det finns mycket kommunerna kan göra, alltifrån att debitera avgifter i efterhand för faktisk genomförd tillsyn (vissa kommuner debiterar antingen besöket gjorts eller inte) till att minska tiden för bygglov eller alkoholtillstånd. Falkenberg är redan på banan när det gäller att se över upphandlingar, det borde alla kommuner göra. Småföretagen måste behandlas som de hjältar för samhällsekonomin som de är.