Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Helené Furness
Bild: Helené Furness

Maria Haldesten: Respektlösa läkare skapar förlossningstrauma

Att kejsarsnitt nekas födande halländskor - även när ingreppet är motiverat - tyder på att patientlagen är alldeles för tandlös.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Jag hör vad du säger, men jag skiter i det.

Är det en modern förlossningsläkares syn på patientlagen? Att hens ord är lag - och patientens lagstadgade rätt till delaktighet och samtycke bara en chimär?

Tyvärr tycks den hållningen vara alltför utbredd - vilket ett aktuellt exempel från BB i Halmstad är ett illustrativt exempel på.

Amanda beskriver ett förlossningstrauma, som slutade med att sonen drabbades av allvarlig syrebrist - för att läkaren vägrade lyssna på hennes rimliga begäran om ett motiverat kejsarsnitt.

Att en igångsatt förlossning slutar med akut snitt är nämligen ganska vanligt. Det var ett skäl till varför svensk förlossningsvård var väldigt sen med att justera gränsen för när en graviditet anses alltför överburen.

Kejsarsnitt är dyra och vårdkrävande - men också en mer riskfylld förlossningsmetod. Om omständigheterna är normala. Så är dock inte fallet vid igångsättning.

- Att sätta igång en livmoder som inte är värkberedd ger fler komplikationer, det ger fler kejsarsnitt, det tar längre tid, ger större bristningar, förklarade specialistläkaren Nadine Raab i SVT-intervju om ingångsättningar i höstas.

En känd komplikation är att behandlingarna och förloppet stressar barnet, som kan drabbas av hotande syrebrist. Det bör varje förlossningsläkare vara fullt medveten om.

Således har politikerna i patientnämnden i Halland oerhört goda skäl att ta Amandas anmälan på allvar. Utöver att återkoppla det enskilda klagomålet till verksamheten, bör de dock lyfta blicken.

Amanda är nämligen bara en i mängden av kvinnor som utsatts för vad som har börjat kallas för "obstetriskt våld". I rapporten "Mörkertalet" har organisationen Birth Rights Sweden samlat hundratals vittnesmål som belyser hur födande kvinnor - titt som tätt - behandlas som vårdtagare att tukta - snarare än subjekt med rättigheter.

En av medförfattarna till rapporten är jurist vid Centrum för Rättvisa - som företräder en kvinna som under förlossningen utsattes för ett oönskat, obefogat och invasivt ingrepp. Hon stämmer nu region Skåne för den kränkning hon utsatts för. Och kanske är det vad som krävs för patientlagen ska bli något annat än en papperstiger?

I lagens sjunde kapitel tydliggörs att patienten ska få välja det alternativ hon föredrar - om den finns olika behandlingar som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Tyvärr tycks läkarens beslutanderätt anses trumfa patienträtten - på såväl Hallands sjukhus som en rad andra kliniker landet runt. Det tyder på att lagen behöver förtydligas.

Vårdgivare kan tycka sig smarta när de försöker spara in på dyra behandlingar - exempelvis kejsarsnitt. Men en orimligt ogin hållning kommer ofta surt igen i form av vårdskador - och behov av behandling inom psykiatrin.