Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

LUND 2017-04-25 Lekande barn på förskolan Stormhatten i Stångby utanför Lund. Till TT-text om f.ärre utbildade pedagoger i förskolan. Förskolelärarna räcker inte till när landets förskolor anställer för att möta kraven på minskade barngrupper. Foto: Björn Lindgren / TT / kod 9290 ***BILDEN FÅR ENBART PUBLICERAS I SAMBAND MED TT:S NYHETSTEXT OM PERSONEN*** Bild: Björn Lindgren/TT

Rö(s)tfiske om reapris i förskolan

Oansvarigt av S i Falkenberg att lova avgiftsfrihet när man i stället bör höja maxtaxan - för barnens skull.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 6/7. Vi lämnar det allra käraste vi har till en verksamhet som inte riktigt håller måttet. Det är den bistra sanningen om förskolan i såväl Falkenberg som Varberg. Personalen gör fantastiska insatser, men de kan inte kompensera för de uppenbara bristerna i arbetsmiljön.

Barngrupperna är för stora. Och personalen hårt pressad – i Falkenberg har många förskollärare gått ner i arbetstid för att orka. Det kan inte barnen göra. Och som alltid är det de sköraste barnen som drabbas värst.

Hur kunde våra kommuner försämra förskolan mot bättre vetande? Det låg forskning och beprövad erfarenhet bakom Skolverkets rekommendationer om lämpliga gruppstorlekar. Ändå har rekommendationerna alltför ofta blivit ett golv i stället för ett tak.

Efter förra höstens neddragningar fick några föräldrar i Varberg nog. De protesterade. De ifrågasatte att rektorns huvudsakliga uppdrag skulle vara att hålla budget (snarare än att se till barnens bästa).

Fick brevet politikerna att vakna och pudla? Nej.

– På några förskolor har verksamheterna inte anpassats efter att statsbidraget försvann. De har då dragit på sig för stora kostnader och det blir kännbart, förklarade Micael Åkesson (M) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Hårda bud. Men det var ju därför föräldrarna slog larm. För att neddragningarna sved.

Varberg har högre barnpeng än många andra kommuner, förklarade nämndordföranden. Men det är ju ingen tröst om pengen inte räcker.

Det är vanligt att politiker försöker dribbla bort kritik mot för stora barngrupper. Ursäkter som att ”allt beror ju på gruppsammansättning” och ”det beror ju på hur förskolan är byggd” är lätta att genomskåda. Men låt oss ta det igen: riktmärkena är satta av expertis på området.

Nu går samtliga partier i Varberg och Falkenberg till val med löften om en bättre förskola. Men kan de leverera?

Vissa utspel ger extra skäl för tvivel. Som när S i Falkenberg lovar både mindre grupper och en avgiftsfri sommarmånad. Man undrar hur de skall få ihop ekvationen. Men kanske bör man inte förvånas. Partiet på riksnivå fläskar ju samtidigt på med en extra semestervecka för barnfamiljer.

Låt vara att ”avgiftsfrihet” bara är ett kodord för ”vi tar in pengen via skatten i stället”. Men ändå. Avgiften vet vi vart den går. Skattemedlen kan hamna lite varstans.

Det var för övrigt Socialdemokraterna som sent i en valrörelse slängde in maxtaxan som ett köttben. Allianspartierna protesterade högljutt. Pekade på uppenbara negativa konsekvenser. Men även om införandet av maxtaxan var ett frivilligt åtagande har den legat kvar. Detta trots att statsbidragen som skulle kompensera för inkomstbortfallet inte har räknats upp som de borde. Och maxtaxan i sig – som särskilt gynnar familjer med högra inkomster – ligger kvar på en orimligt låg nivå.

Att inget parti vågar föreslå ett slopande av maxtaxan är sorgligt uppenbart. Men en höjning, till förmån för ett maxtak på barngrupperna, är befogat och på tiden.

Alla partier talar om vikten av en trygg barnomsorg. Låt det bli mer än tomma ord. Sätt maxtak på grupperna i Falkenberg och Varberg. Och se till att arbetsmiljön inte knäcker personalen. För vad tror ni då händer med barnen?