Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Katarina Erlingson: Politiskt schabbel som drabbar inlandet

Ledare 9/9. Bygglovsnämnden i Falkenberg blir alltmer en belastning för Framtid Falkenberg och inte minst kommunstyrelsens ordförande Per Svensson (S). Nämndens senaste beslut innebär att det inte kan byggas utlovade bostäder i Vessigebro.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

I februari berättade kommunstyrelsens ordförande att det skulle få byggas parhus på svårsålda tomter i inlandet, bland annat i Vessigebro. Det var ett sätt att underlätta att få fler bostäder i de mindre orterna och också att ge lokala småföretag chansen att bygga. Per Svensson var nöjd när han berättade om detta i en nyhetsartikel i HN (16/2). Det han verkar ha glömt är att följa upp att bygglovsnämnden uppfattade intentionen i kommunstyrelsens beslut. Det har nämnden och dess handläggare uppenbarligen inte gjort. Nämndens ordförande Yvonne Nilsson, partikamrat till Per Svensson, har inte tagit upp att detaljplanen behöver ändras i det här avseendet.

Beslutet i februari är långt ifrån så tydligt som det borde varit. Det förefaller vara mycket som menas mellan raderna, men i kommunala beslut är det protokollens bokstav som gäller.

Det hela faller därför tillbaka på Per Svensson och hans bristande ledarskap. När det helt uppenbart behövs en ändring i planen för att det lovvärda beslutet ska gå att genomföra, då gäller det att följa det viktiga ärendet hela vägen. Såvida inte det landsbygdsvänliga beslutet i februari var ett spel för gallerierna?

Samtidigt borde man kunna utgå ifrån att andemeningen i viktiga beslut kommuniceras inom partierna, särskilt mellan kommunstyrelsens ordförande och alla nämndsordförande. Här har det uppenbarligen fallerat. Det drabbar ett litet företag i inlandet som sett fram emot att få bygga i Vessigebro. I slutändan kan det ge Falkenbergs kommun och dess ledning dåligt rykte, och att folk kan tro att politikerna bara "pratar bullshit" som de tilltänkta byggarna nu anser.

Yvonne Nilsson (S), ordförande i bygglovsnämnden, förvirrar frågan ytterligare genom att kommunicera något som inte alls står i bygglovsnämndens beslut. Hon hävdar att avslaget endast handlar om att husen skulle ha fel färg och form, men det som står i beslutet handlar om att flerfamiljshus inte ska tillåtas på tomterna. Just det som kommunstyrelsen i februari ville ändra på. Att nämndens ordförande inte har koll på vilka beslut som nämnden tar känns inte betryggande. Alldeles bortsett från att kommunstyrelsen har en del av ansvaret i att det blivit avslag i det här fallet måste en nämndsordförande vara kunnig och påläst. Det verkar tyvärr inte vara fallet med bygglovsnämnden i Falkenberg.