Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elisabeth Falkhaven: Om inte vi, så vem?

Jag har varit riksdagsledamot i tre år. Hårt arbete kombinerat med en del glädjeämnen och mycket frustration över svårigheterna att få igenom de förändringar som är helt livsavgörande för oss människor, sammanfattar de åren.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Jag har nästan ett år kvar i riksdagsarbetet och min ambition med min politiska gärning är, och har hela tiden varit, att fortsätta driva klimat-, miljö- och djurpolitik som bidrar till en ökad, inte minskad, biologisk mångfald. Som gör att insektsdöden stannar av och att de oerhört viktiga insekterna kommer tillbaka i landskapet. Få forma lagar, regler och styrmedel som gör att miljöfarlig verksamhet upphör och hejdar utsläppen som driver på klimatförändringarna. Det är min ambition eftersom det är grunden för allt liv. För dig, för mig, för barnen och för djuren och växterna. Men vi behöver bli fler som på riktigt driver dessa frågor!

Lite av all den information jag tar in och bär med mig i mitt dagliga arbete:

•Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljömålen 2020, har antalet fiskbestånd som bedöms nyttjas hållbart i Sveriges vatten minskat från drygt 50 procent 2016 till 42 procent 2018. Minskningen beror på att flera bestånd av sill både i Västerhavet och i Östersjön har gått från ”hållbart nyttjade” till ”ej hållbart nyttjade”.

•Enligt IPCC, som samlar ihop forskningen i världen kring klimatförändringarna, är det mänsklig verksamhet som driver på klimatförändringarna och alltså enbart människan som kan minska de utsläpp som görs.

•Enligt IPCC måste vi nu fort sänka utsläppen väldigt mycket om vi vill undvika ännu mer död och förstörelse på vår planet än det klimatförändringarna redan nu åstadkommit.

•Enligt forskning har 80 procent av Europas insekter försvunnit på 30 år.

•Enligt SLU är torsken i Östersjön nära en kollaps.

•Enligt FN:s rapport om massutdöendet av arter, är vi inne i det så kallade sjätte massutdöendet och minst 60 % av jordens vilda djur har försvunnit. 1 miljon arter hänger på en skör tråd över utrotningens avgrund.

•Det som skiljer dagens massutdöende från de tidigare är att det är orsakat av människan, genom förstörelse av livsmiljöer, jakt, fiske, introduktion av främmande invasiva arter och klimatförändringarna.

Det finns fler forskningsresultat som borde stämma till handling och det vore bra om vi alla kunde vara överens om dessa grundläggande fakta så vi inte går bort oss i allehanda ursäkter.

Men eftersom det är vi människor som skapar problemen betyder det ju också att det är vi människor som kan lösa dem, eller hur? Så vi behöver modiga politiker! Modiga nog att fatta de obekväma besluten, stå upp för livet in i framtiden.

Det är min drivkraft i livet och i politiken. Och jag hoppas så att fler ska komma till insikt om de enorma utmaningar vi står inför som mänsklighet nu och som bara vi människor har lösningarna på. Fler som vågar ta in fakta och vågar stå upp för en framtid för livet på jorden. För tillsammans kan vi välja att gå andra vägar än de vi går på nu. Om inte vi, så vem?