Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Valinge byalag vill ha bättre busshållplats Bild: Annika Karlbom
Valinge byalag vill ha bättre busshållplats Bild: Annika Karlbom

Katarina Erlingson: Nyckelordet för all utveckling är nytänkande

Ledare 9/10. Att arbeta som "gränsövergångare", tvärs över strukturer och system, måste vara en drömsits för en organisation. Inte minst om man arbetar med landsbygdsutveckling som LLU Halland gör. LLU står för Lokalt Ledd Utveckling och är just det som organisationen arbetar med.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

I dagarna har LLU Halland skickat in den nya utvecklingsstrategin 2023-2027 till Jordbruksverket som är den myndighet som har ansvar för landsbygdsutveckling. Hittills har fyra EU-fonder finansierat de olika projekten: socialfonden, regionalfonden, havs- och fiskerifonden och landsbygdsfonden. Nu pågår ett arbete för att förenkla och därför finansiera bara med landsbygdsfonden.

När det handlar om visioner och strategier blir det ofta mycket snömos i dokument, men det halländska dokumentet är förhållandevis konkret. Och i ett digitalt stormöte i veckan kom det fram flera förslag på vilka aktiviteter som strategin ska leda till. Arbetet sker tvärsektoriellt där offentlig, privat och ideell sektor samarbetar.

De insatsområden som LLU Halland vill satsa på i den nya strategin är fem: innovativa tanke- och arbetssätt, social hållbarhet, näringslivsutveckling, smart boende samt infrastruktur och digitalisering. Inte minst det förstnämnda är viktigt för att komma framåt i komplexa frågor. Men det är svårt att tänka innovativt och det blir knappast lättare att hitta innovativa arbetssätt, särskilt som man ska samarbeta med den offentliga sektorn som kan vara ett under av stelbenthet. Därför är det befriande med Region Hallands uppenbara självinsikt när man uppmuntrar LLU Halland att vara en gränsövergångare.

Attityder, livskvalitet, engagemang och värdeskapande för bygden är mjuka värden som behöver utvecklas och stärkas för att uppnå målen ökat entreprenörskapande och ökad social hållbarhet.

Att hitta eldsjälar är grundläggande. Det går inte att skapa innovativa tanke- och arbetssätt utan att det finns eldsjälar som är pådrivande. LLU Halland kan inte tvinga på idéer uppifrån utan det måste komma underifrån för att fungera, konstaterade man på stormötet i veckan. Problemet är att hitta nya eldsjälar och då gäller det att vidga nätverken och mötesplatserna vilket det också fanns en insikt i.

Måste man vara en "vanlig" förening med styrelse och stadgar för att kunna ta del av projektmedel? Just sådant borde LLU Halland kunna brygga över. Annars blir det svårt att nå nya grupper som saknar föreningsvana.

Samtidigt som insikten finns att det behövs nya arbetssätt är risken stor att projekten drunknar i EU:s omvittnade byråkrati kring projektredovisningar. Självklart måste EU veta vart pengarna går, men det är en balansgång att inte samtidigt döda goda idéer och nytänkande.