Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Maria Haldesten: Nödutsläpp är skit, Varberg!

Utsläppsrisk får inte hanteras lättsinnigt.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 16/1. Lite skit får man räkna med. Är det ett rimligt sätt att resonera kring en pumpstation för avloppsvatten? Tydligen, enligt Vivab. Utsläpp av avloppsvatten kan ske inte bara som ett resultat av sällsynt olyckliga sammanträffanden, utan också för att ”systemet är utrustat för nödutsläpp”. Detta står nu klart för alla, till följd av ett pumphaveri strax före jul.

Under loppet av ett par dagar rann då 2000 kubikmeter stinkande avloppsvatten ut i en bäck nära Tångaberg. Tack vare observanta förbipasserande nåddes Vivab av information om läckan som kunde stoppas manuellt.

Att varken reservpump eller varningssystem hade fungerat vid incidenten är givetvis oroväckande. Men intrycket av tveksam riskplanering förstärks ytterligare av det faktum att Vivab har som utgångspunkt att kunna pumpa ut avloppsvatten i bäcken på det här sättet om pumparna slutar funka. Sådan ”planerad vattentömning” ifrågasätts dock av Länsstyrelsen.

– Vi vill naturligtvis inte ha det så här. Det går ju betesdjur där och de dricker ju vatten lite varstans. När något sådant här händer sprids mycket bakterier och potentiellt medicinrester, säger Lars-Åke Flodin till HN.

Till saken hör att det i området både finns en badplats och ett planerat naturreservat. Det gör en planerad tömning och uppsugning särskilt olämplig just där. Skälet är uppenbart.

I avloppsvatten finns föroreningar och smittämnen som kan påverka miljön, djur- och människors hälsa. Skulle sådant vatten läcka ut under badsäsong är risken stor att badplatsen blir otjänlig. Badande kan då exempelvis bli magsjuka om de får i sig vatten.

Bortsett från den typen av problem förknippade med utsläpp av orenat eller otillräckligt renat avloppsvatten, så finns andra bekymmer. Övergödningsproblematiken är högst påtaglig i de halländska kustkommunerna. Därför har regionen i många år arbetat hårt för att förbättra vattenförvaltningen. Bortsett från högre ställda krav har tillsynen av enskilda avlopp och jordbruk skärpts.

Den översvämningsrisk som är förknippad med klimatförändringar understryker ytterligare behovet av en ansvarsfull riskplanering och riskhantering. En lättsinnig utsläppshantering är, milt uttryckt, inte att rekommendera.