Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bengt Eliasson: Nästa stora reform måste bli Försäkringskassan

I veckan började SVT:s Uppdrag Granskning visa sin granskning av Försäkringskassan, sjukskrivningarna och regeringens styrning av det hela. En granskning som besannade det som vi visste och som verkligen förskräcker. Förvissningen om att alla ska kunna känna sig trygga vid långvarig eller kortvarig sjukdom känns långt borta.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Sjukförsäkringssystemet som ska se till att alla människor har en försörjning ifall de blir sjuka, är det så? Sjukförsäkringen som borde vara aktiv och anpassad efter den sjukskrivne så att fler kommer tillbaka till arbetslivet så snabbt som möjligt, finns den? Coronapandemin påverkar oss alla och har verkligen förändrat världen. De som lider av långtids-covid brakar snart in i försäkringskassans 365-dagarsgräns. Vad händer då?

Som Liberal blir jag bedrövad över revorna i välfärden som river i tryggheten och tilliten till att samhället finns där när vi behöver det som mest. Försäkringskassan har blivit en motpart istället för en medarbetare vid sjukdom.

Flera höjer nu rösten mot den så kallade arbetslinjen och rehabiliteringskedjan, men är det verkligen problemet? Avstämningstider under sjukskrivningstiden och individuell bedömning av arbetsförmåga ger en mer aktiv sjukskrivningsprocess. Avstämning, inte utförsäkring. Arbetslinjen och rehabiliteringskedjan har varit bra och nödvändig. Den har gjort att allt fler kommer tillbaka till arbetslivet. Sjukskrivningen fortsätter inte obemärkt i all oändlighet utan att myndighet, hälso- och sjukvård, arbetsgivare och den som är sjukskriven tillsammans tänker igenom hur vägen tillbaka till arbetslivet ska vara. Det vill säga så var det tänkt. Nu har det blivit allt tydligare att Försäkringskassans tillämpning glidit iväg till något som aldrig varit syftet och det regelstyrda tagit över den medicinska, den stelbenta regelhanteringen överskuggar de individuella, medicinska och rehabiliterande insatserna som behövs.

Jag och Liberalerna driver nu på för att Försäkringskassans samordningsuppdrag, inte minst med sjukvården, arbetsgivare och med Arbetsförmedlingen, ska stärkas avsevärt. Det är helt orimligt att det idag tar mer än ett år innan Försäkringskassan håller ett första avstämningsmöte med en sjukskriven persons arbetsgivare. Försäkringskassan behöver bli en partner för sjuka människor på vägen genom vård, behandling och rehabilitering för att en sjukskriven person ska komma tillbaka i arbete. Nästa stora reformarbete måste bli Försäkringskassan. Det är akut nu!

Självklart skall kontakter med myndigheter vara enkla, hanterliga och värdefulla, även för den som är sjuk. Myndigheter kan vara helt avgörande för oss när vi behöver stöd, men i dag kan människor i samröre med Försäkringskassan, som ofta har många andra myndighetskontakter, nästintill drabbas av administrationsutmattning. Givetvis behövs underlag och dokumentation, men med det överordnade målet är att lyfta människor och ge dem möjligheter. Vi måste snåla på onödan – aldrig på omtanken.