Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mari-Louise Wernersson, Falkenberg, före detta vindkraftssamordnare för region Sydost. Bild: Dick Gillberg
Mari-Louise Wernersson, Falkenberg, före detta vindkraftssamordnare för region Sydost. Bild: Dick Gillberg

Katarina Erlingson: Miss av ministern mota bort samordnare för vind

Ledare 9/2. På nyårsafton fick regeringens fyra vindkraftssamordnare ett mejl där energiministerns statssekreterare tackade för viktiga insatser. Ingen förklaring om vad som ska hända nu, eller ursäkt för den obefintliga framförhållningen.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

En av vindkraftssamordnarna är den i Falkenberg välkända Mari-Louise Wernersson. Hon har haft ansvar för sydöstra Sverige och hennes tre kollegor har skött andra delar av Sverige. De har delat på en heltidstjänst, så det är ingen större utgift det varit tal om för departementet.

Uppdragen som vindkraftssamordnare inrättades redan 2006. Då var vindkraften fortfarande i sin linda som energikälla och samordnarna behövdes för att underlätta samspelet mellan de olika aktörerna som ju var och är ganska många.

Förra året fick Energimyndigheten i uppdrag att analysera behovet av vindkraftssamordnare och kom då fram till att dessa inte behövdes längre. Utvärderingen som gjordes gav en delvis annan bild, men Energimyndigheten drog den mer långtgående slutsatsen. Samordningen ska i stället ske av myndigheterna själva, inte minst därför att vindkraften nu står på egna ben och är konkurrenskraftig.

Det är ett egendomligt resonemang att samordnare inte skulle behövas i ett sånt läge. Den som lyssnar på energidebatten vet att det ofta är konflikter kring vindkraften. Minister Khashayar Farmanbar hänvisar till att de statliga myndigheterna klarar av samordningen själva och att branschen dessutom själv klarar att föra fram sina intressen.

Det Falkenbergsbaserade företaget Wind Sweden hjälper vindkraftsbranschen med bland annat projektledning och rådgivning och är inte alls nöjt med att vindkraftssamordnarna försvinner.

-Kunskapen samt förståelsen för vindkraftens förutsättningar behöver fortsatt förbättras. Det är av nationellt intresse och inte bara en branschfråga, säger Wind Swedens vd Jeanette Lindeblad.

Riksdagsledamot Ola Johansson (C) ställde en interpellation till energiministern vad som ska hända nu. Khashayar Farmanbar förlitar sig helt på sina myndigheter när elektrifieringsstrategin ska förverkligas.

Den som har den minsta kunskap om svenska myndigheter vet att de är stuprör. Någon samordning har knappast synts till. Att mitt i en viktig utbyggnad av vindkraften göra sig av med samordnarfunktionen verkar oöverlagt, inte minst när man tar bort samordnarna innan en ny lösning finns på plats.

Det handlar inte om Wernersson med kollegor, men det behövs en funktion som samordnare när vi står inför en stor och viktig utbyggnad av vindkraften. Snarare hade det behövts fler vindkraftssamordnare med högre tjänstgöringsgrad för att de skulle kunna fortsätta att göra skillnad. Den lösningen har ministern struntat i när han förletts att blint lita på sina myndigheter. Det kan tyvärr straffa sig, inte minst ett valår som detta.