Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Katarina Erlingson: Maten till de äldre måste prioriteras mera

Ledare 8/5. Maten till de gamla på Videbo äldreboende i Veddige ska hädanefter komma från kommunens centralkök, Östergårdens storkök. Videbo har varit det enda äldreboendet i Varbergs kommun som haft eget tillagningskök med egna kockar. Detta har varit av historisk hävd, men nu är det alltså slut på detta.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Videbo Bild: Annika Karlbom
Videbo Bild: Annika Karlbom

Beslutet kommer från verksamhetschefen på Videbo och beror på att man haft svårt att rekrytera personal och att det befintliga köket inneburit en dålig arbetsmiljö.

Det går förstås att ha många åsikter kring verksamhetschefens beslut och en är väl att hon inte informerat politikerna i socialnämnden, som med beslutet tagits på sängen. Självklart kan man ha respekt för verksamhetschefens avvägningar i ett svårt beslut, men det är ett komplext beslut som inte bara handlar om personal och arbetsmiljö.

Det är väl känt att maten betyder mycket för människor, inte minst de äldre som inte kan laga mat själva längre. Dessutom är undernäring vanligt bland äldre och då är det ännu viktigare att jobba med matfrågorna ur flera aspekter. Att ha tillagningskök på äldreboenden är ofta av stor betydelse för matlusten. Det doftar när maten är på gång, och det kan locka fram en välbehövlig matlust. Maten kan också användas för att diskutera gamla minnen och få de äldre att bli mer sociala, något som är viktigt för det allmänna välbefinnandet.

I stället för att fokusera på personal och arbetsmiljö borde politiker och chefer fundera på de äldre och den stora betydelse som maten har för dem. Livsmedelsakademin, en klusterorganisation i Skåne, har under många år arbetat med projekt kring mat för äldre, inte minst den stora risken för undernäring. Två kommuner i landet fungerar som testbäddar och provar nya metoder och strategier. Tanken är att det ska bli en arbetsmodell som alla svenska kommuner ska kunna arbeta efter. Livsmedelsakademin har också deltagit i ett stort EU-projekt för att hitta innovativa lösningar kring mat, måltider och nutrition för äldre.

Halland är ett matlän, med viktig primärproduktion, små lokala producenter, restauranger och en politisk viljeinriktning att göra Halland starkare som matlän. Trots detta finns mycket kvar att göra för kommunerna och regionen när det gäller hur man jobbar med matfrågorna. Det behöver kanske inte vara fel att centralisera matproduktionen om man vet vad man gör och varför. Har man en tydlig strategi är det lättare att följa de steg som behövs. Särskilt de äldre är en viktig grupp att värna om när det gäller god och näringsrik mat som ska väcka lust att äta. Ingen näringsriktig mat i världen fungerar om ingen äter den. Hela måltidssituationen har betydelse, inklusive dofter. Därför är det sällan fel att maten lagas på plats, även om det inte alltid behöver vara nödvändigt.