Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.


 Bild: Stina Stjernkvist/TT
Bild: Stina Stjernkvist/TT

Richard Böhme: Målkonflikternas tid är långt ifrån förbi

Kravet på två meters avstånd i skolan är både rimligt och svårt att genomföra.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 12/8. Sommaren går så sakteliga mot sitt slut. Det tar emot att skriva men så är det. För landets elever står nu höstterminen inför dörren. Vad det är för terminsstart som eleverna går till mötes är dock fortfarande långt ifrån säkert.

Lägesbilden är nämligen långt ifrån entydig. Vaccinationstäckningen ökar men det gör också smittspridningen och det särskilt bland unga.

I Varberg ställs frågan nu på sin spets. Efter en anmälan från Lärarnas Riksförbund överväger Arbetsmiljöverket att kräva att ett avstånd på två meter mellan både lärare och elever framgent ska gälla ”i alla situationer och arbetsmoment i skolans lokaler”. Det var trängsel under vårterminen som fick lärarfacket att reagera. Arbetsmiljöverket kommer inte att hinna fatta beslut i frågan innan höstterminen börjar varför både lärare och elever får starta hösten i ovisshet.

Kravet är i sig inte allas orimligt. Barbro Nilsson, handläggare på Arbetsmiljöverket kommenterar till SVT att "det inte ska vara sämre arbetsmiljö i skolan än på andra arbetsplatser" vilket naturligtvis är en mycket lovvärd ambition. Så har det dock inte varit på decennier. Skolpersonal har länge behövt utstå saker som skulle ha varit oacceptabla i vilket annat yrke som helst. Mycket av detta kan och ska åtgärdas, det gäller både under som efter pandemin.

Man ska dock ha klart för sig att en tvåmetersregel för flera skolor i realiteten skulle innebära distansundervisning.

Under den tidiga hösten kan man om vädrets makter samarbetar lösa avståndsproblemet genom utomhusundervisning, men många skolor har helt enkelt inte lokaler anpassade för de avstånd som Arbetsmiljöverket nu överväger. Beslutet skulle nämligen kunna komma att påverka också resten av landet.

Även om effekterna av distansundervisningen fortfarande är svårbedömda står det klart att undervisningsformen tärt på många. I en undersökning gjord av Sveriges elevkårer och Skolverket beskriver hälften av de tillfrågade eleverna att de upplever ett försämrat mående och en ökad stress till följd av distansundervisningen. Den sociala aspekten ska heller inte underskattas. Många är de gymnasielever som sett fram att komma tillbaka till en skola där man helt enkelt får träffa kompisarna.

Frågan om arbetsförhållandena i skolan blottlägger samma svåra målkonflikter som vi brottats med sedan pandemins början. Smittspridning mot välmående, arbetsmiljö mot arbetsutövande.

Bättre pli i skolan har länge varit av ett skriande behov men man kan inte begära vad som helst. Att små barn ska komma ihåg att hela tiden hålla två meters avstånd till varandra är inte realistiskt. Då kan distansundervisning bli nödvändigt. Fråga är då hur länge. Målkonfliktens avvägning kommer att behöva göras ända fram tills pandemin är över.