Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elisabeth Falkhaven: Målinriktat arbete krävs för miljömålen

Så var valet i USA över för denna gång. Samtidigt nås jag av nyheten att USA nu lämnar Parisavtalet. Och medierna rapporterar fortfarande alldeles för lite om klimatförändringarna.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Så lite så att det finns människor i vårt land som inte ”tror” på klimatförändringarna. Bedrövligt, men även de kommer att bli överbevisade om att vetenskapen har rätt. Naturvetenskap är inget du behöver tro på, det verkar ändå. Det bara reagerar utifrån de ingredienser som finns att tillgå och nu finns det oerhört mycket koldioxid i atmosfären. Miljömålet Begränsad klimatpåverkan verkar avlägset.

Jag sitter med i arbetet i Miljömålsberedningen för att arbeta fram en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Ett gediget arbete har genomförts tillsammans med en stor expertgrupp och i början av nästa år kommer alla våra förslag att finnas att hugga tag i. Jag lovar er, att om vi tillsammans genomför de förslag vi har tagit fram kommer livet i haven att frodas!

Samtidigt börjar fler ifrågasätta miljömålens vara eller inte vara. Miljömålen är anledningen till att Sverige ligger i framkant när det gäller miljöfrågor. Vi har haft en systematik för arbetet under lång tid nu, det driver på. Nej vi har inte lyckats nå målen, vi är inte framme än. Det känns frustrerande. Vi är inte framme vid starka livskraftiga ekosystem som klarar av att stå emot alla de extremväder som kommer nu, vi går åt fel håll. Men vi är inte heller framme vid avgrunden. Vi kan fortfarande välja åt vilket håll vi ska gå.

Men som sagt, många ifrågasätter miljömålens vara eller inte vara i olika sammanhang, så även organisationer som är av stor vikt att ha med sig i arbetet. Miljömålen är framarbetade utifrån att naturen ska ha väl fungerande ekosystem så att de kan leverera de ekosystemtjänster vi människor behöver för våra liv, exempelvis mat, syre och rent vatten. Och vi kan slira mycket på vad vi gör under ganska lång tid. Naturen är förlåtande och bra på att läka sig själv, men till sist blir det ohållbart.

Jag har till och med förstått att det finns önskemål om att arter ska vara utbytbara, det vill säga om en art minskar i skogen så ska skogsbruket kunna ersätta den med en art som ökar. Det är ungefär som att säga att det gör inget om lärkan försvinner för det blir ju fler och fler kajor. Alla som vet något om hur biologin fungerar vet att varje art lever på sin nisch och gör det jobbet som de ska göra just där. Det är det som skapar näringsväven, ett friskt och fungerande ekosystem. Bina gör sitt jobb, kajorna sitt och lärkorna sitt. De är inte utbytbara och så länge vi inte förstår det vet jag inte vad det ska bli av oss faktiskt. Att aktivt arbeta för att lägga ned miljömål som påstås vara ouppnåbara är helt enkelt ansvarslöst och populistiskt.

Vi behöver diskutera miljömålen och tillsammans komma fram till fler preciseringar och uppföljningar av indikatorer. Framförallt behöver vi göra mer för att nå målen! Alltså inte avsluta insatserna eller sätta målen lägre än idag för då kommer vi istället fram till avgrundens brant, den där ekosystem kraschar, klimatförändringarna inte längre går att hejda och planeten jorden till stora delar blir obeboelig. Så kan det gå, valet är vårt.