Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Maria Haldesten: Lita inte blint på att Trafikverket ersätter skada!

”Det kan inte nog understrykas att den som riskerar att påverkas måste ha god kunskap om sina rättigheter gällande såväl förutsebara som oförutsebara skador för att genomgående kunna agera på bästa sätt för den egna verksamheten. Det är av stor vikt att ha god kunskap om vilka krav som ställs för att erhålla ersättning. Det finns ett antal rättsfall rörande intrång i näringsverksamhet som påvisar den nämnda problematiken och i vilka de skadelidande har lämnats utan ersättning för intäktsbortfall.”

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Varbergs fastighetsägare och näringsidkare bör se bristen på information som en fingervisning. Hänsyn och respekt är inte alltid verkets starkaste sida.

Ledare 3/5. Ett tunnelbygge kan vara till stor vinst för samhället – som i Varberg. Men där det finns vinnare finns inte sällan också en och annan förlorare. Det kan röra sig om näringsidkare vars verksamhet störs allvarligt under såväl byggförberedelser som byggprocess – till exempel genom att deras krogar eller butiker blir svårtillgängliga.

Risken för sättningsskador på fastigheter är ett annat konkret och högaktuellt exempel. HN har i dagarna kunnat berätta om att 57 fastigheter i Varberg ligger illa till.

– Det är lite märkligt att jag får den informationen via Hallands Nyheter och inte av Trafikverket, säger ägaren till en av de fastigheter vars läge gör byggnaden känslig.

Reaktionen, som vederbörande delar med fler, är berättigad. God kommunikation från start är alltid angeläget. Att riskerna är satta på pränt i en utredning – och finns tillgängliga för den som letar – är inte tillfredsställande nog.

När Trafikverket konfronteras med bristen på information ber man dock inte om ursäkt utan försvarar sig:

– Vi har inte gått ut med detta för vi har inte valt teknisk lösning än. Vi kommer anpassa den tekniska lösningen utifrån massor av olika förhållanden. Sättningsdelen är en del, men vi måste väga andra parametrar som till exempel buller och kostnad också, säger Jesper Mårtensson på Trafikverket som är ansvarig för miljö och tillstånd vid projekt Varbergstunneln.

Att Trafikverket anpassar de tekniska lösningarna för att åstadkomma så lite skador som möjligt, på allt från miljö till fastigheter, bör vi utgå från. Oavsett vilka parametrar man väger in, och anser väga tyngst, är dock kommunikation A och O.

Att exempelvis Galleria Trädgården ligger riskzonen är kanske inte svårt att räkna ut. Men det gör inte en tidig dialog onödig. Till saken hör ju att en del fastighetsägare kan ha intresse av att själva inventera sina fastigheter.

Vd:n för Galleria trädgården förklarar att han räknar med att Trafikverket står för kostnaderna om det skulle bli sättningsskador i fastigheten till följd av tunnelbygget. Men kan den som reklamerar skador alltid räkna med ersättning?

Nej. Sorgligt nog är det inte så enkelt. Om intrång, störning eller skada inte kan undvikas har näringsidkare/fastighetsägare rätt till ersättning. Den som drabbats kan få ersättning i form av miljöskadestånd – vilket kan minska risken för exempelvis konkurs till följd av problem under byggtiden. Men förvänta inte att verket skall visa den hänsyn det borde. Den som lider skada måste själv kunna bevisa det – och höga krav ställs.

En rad fastighetsägare i Göteborg, en stad som står inför ett ännu större tunnelprojekt, befarar att inte bli tillräckligt kompenserade. Detta bland annat med hänvisning till tvister som uppstått i samband med tunnelbyggen i Stockholm.

Och flera advokatfirmor har inför tunnelbygget Västlänken i Göteborg gått ut med förvarningar.

Så skrev ett par advokater i tidningen Fastighetsvärlden 2015 om juridiska risker i samband med Västlänken. Fastighetsägare i Varberg har goda skäl att lyssna de också.

Lita aldrig blint på en myndighet! Ställ aktivt krav på information och inkludering – ju tidigare man kan förbereda sig desto bättre kan det gå att hävda sin rätt.