Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sjukhuschefen Carolina Samuelsson och hälso- och sjukvårdsdirektören Martin Engström har mycket att fundera över.
Sjukhuschefen Carolina Samuelsson och hälso- och sjukvårdsdirektören Martin Engström har mycket att fundera över.

Katarina Erlingson: Kräv att dina regionpolitiker klarar av att valla katter

Att styra över sjukvård är en grannlaga uppgift även om man är medicinskt utbildad. Ett talesätt är "att styra sjukvården är som att valla katter". Den som händelsevis inte vet hur katter fungerar kan informeras om att det i princip är omöjligt att valla dem. Sjukvården borde inte vara lika omöjlig, men det kräver modiga och bestämda politiker. I Sverige styrs vården av politiker i regionerna, i vårt fall Region Halland. Några enstaka politiker kan vara sjuksköterska, läkare eller annat vårdyrke, men man ska inte behöva vara expert för att vara politiker, det är det som delvis är vitsen med politiskt styrda organisationer.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Sjukvård är komplicerat, inte minst bidrar den hierarki som fortfarande finns till att det är svårt att styra hälso- och sjukvården. Dessutom behövs inom den högkvalificerade vården medicinteknisk utrustning och därtill hörande lämpliga lokaler.

Sen i våras har sjukhusfrågan seglat upp som en diskussion i Region Halland. De tre sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka börjar bli till åren och behöver omfattande renoveringar eller så måste man rentav bygga helt nya sjukhus, ett eller flera. Byggnaderna står för en kontinuitet både för personal och för patienter, men det är inte bra att hänga upp sig på behovet av tegelbyggnader när det är själva innehållet i vården som är det viktiga.

Ett valår som detta är det förstås frestande för de politiska partierna att genast ge besked om de förordar den ena eller den andra tegelhögen. Det är alldeles för populistiskt och kortsiktigt. Den halländska vården behöver hanteras långsiktigt. Vi kan i dag inte veta hur framtidens vård kommer att se ut. Se bara på utvecklingen från flerbäddsrum till enkelrum på vårdavdelningarna, se på den digitala utvecklingen, se på utvecklingen av mediciner och teknisk utrustning. Därför måste det finnas flexibilitet i det som avgörs i nutid.

Att som Moderaterna i Region Halland redan ta ställning för nuvarande sjukhusområden är förhastat och omoget av ett parti som leder regionen. I stället borde politikerna ta vårdens komplexitet på allvar och föra en öppen diskussion med invånarna i Halland om vad framtidens vård kan innebära.

Väljarna/invånarna behöver rentav utbildas om den komplexa vården. Det finns all anledning att dra igång en serie dialogkonferenser med allmänheten i de halländska kommunerna. Det kan vara ett led i demokratiarbetet och också skapa en bredare förståelse för hur en modern sjukvård ser ut.

Region Halland har, liksom övriga regioner, en lång resa framför sig. Bara det att vården nästan alltid skickar ut dubbla kallelser, både digitalt och på papper, är ett onödigt arbete som måste förändras. Kan man inte göra något åt så små och obetydliga saker är det förstås svårt att ta komplicerade beslut om hur och var vården ska bedrivas.

Regionpolitikerna är våra valda representanter som ska fatta viktiga beslut. Då måste vi väljare vara tillräckligt insatta för att förstå hur svåra frågorna är och kunna lita på att politikerna klarar av besluten utan att fega ur.

Läs mer: Så ser framtiden ut för halländsk sjukvård

Läs mer: Lås inte fast antalet sjukhus före valet