Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Katarina Erlingson: Kom igen Halland - hög tid ta täten för miljön

Ledare 15/12. Varje år presenterar länsstyrelsen i Halland en sammanställning hur det går i arbetet med de 16 miljömålen. Och varje år är resultaten nedslående. Länsstyrelsen gör samma bedömning som 2020, inget av målen nås. Det är såpass illa att inget ens betecknas som nära att nås.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Kan man inte nå mål i allmänhet brukar de antingen vara för höga eller så görs det för lite. I det här fallet är det nog en kombination av båda. Miljömålen bygger på de nationella målen men det är inte bara att ändra hur som helst, målen av fastställda av riksdagen 1999.

Länsstyrelsen ger uttryck för en uppgivenhet i beskrivningen av målen, vilket är förståeligt när inget mål uppnås. Man "bedriver ett strategiskt miljömålsarbete, men upplever samtidigt en avsaknad på mandat och verktyg för att få till stånd nödvändiga åtgärder lokalt och regionalt."

Detta kan inte fortgå år efter år utan nu måste regeringen hjälpa sina länsstyrelser, eller regionerna, att få de verktyg som krävs för att börja närma sig de satta målen. Samtidigt borde länsstyrelsen kunna göra mycket genom att utmana de rådande myndighetsgränserna. Till exempel kan man tillsätta tvärsektoriella arbetsgrupper med tydliga uppgifter att nå ett specifikt resultat. Då kan man komma en bit på vägen. Länsstyrelsen är tydlig med att till exempel Trafikverket behöver få ett större ansvar för att minska utsläppen från transporter, då länsstyrelsen inte har mandat att göra något åt det. Man lyfter också fram Försvarsmakten och att den "bör få en tydligare roll i samhällsomställningen". Det är säkert "byråkratiska" för att kalla Försvarsmakten en bromskloss när det gäller bland annat vindkraft.

Man får hoppas att de signaler om hjälp som finns i dokumentet läses av någon i regeringskansliet och att de framför allt hjälper till att ta fram verktyg för att komma någonstans. Det är bedrövligt att så lite händer och att vi är så långt ifrån att uppnå målen.

"Halland går inte i täten", konstaterar länsstyrelsen också. Det är antingen länsstyrelsen eller regionen som kan göra något åt det. Det görs mycket som är bra, men det blir "snuttifierat" när det är uppdelat i respektive stuprör i form av 16 mål.

Biologisk mångfald och klimatpåverkan lyfts fram som de största utmaningarna. Hushållningssällskapet Halland har till exempel ett projekt, enligt modell från Skåne, där lantbrukare kan få bidrag för att lämna en remsa i vägkanterna där vilda blommor kan växa: Hela Halland blommar. Projektet borde utvidgas och kanske rentav göras tvingande. En liten åtgärd som skulle kunna göras mycket större för att gynna den biologiska mångfalden.

Klimatet är en nationell angelägenhet, men även regionalt kan man göra mycket. Men då krävs att länsstyrelsen får alla halländska aktörer att sätta ihop ryggarna och jobba tillsammans!