Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Katarina Erlingson: Jordbruksmark kan inte viftas bort, Andelén

Fastighetsägaren i Boberg ansökte om planbesked 2007 men har fortfarande inte fått något. Hela femton år har gått utan besked. Takten på detaljplanearbetet i Falkenbergs kommun lämnar verkligen mycket övrigt att önska. Det är hög tid att kommunstyrelsen ger resurser för att alla sökande ska kunna få besked inom rimlig tid. Decennier av väntan är definitivt inte acceptabelt.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Nu är det inte hela sanningen i just det här fallet, för ett förslag till detaljplan har kommit fram men har inte gått igenom. I samrådet kritiserade bland annat länsstyrelsen antalet småhus och att det ska byggas på jordbruksmark. Därför blir det ett nytt förslag med 10-15 hus i stället för de 28 hus som var med i samrådsförslaget. Att över huvud taget förtäta i Boberg och Grimsholmen är olyckligt med tanke på naturvärdena.

Kommunen visar också en egendomlig inställning till jordbruksmark och verkar vilja vifta bort att den ska bevaras. Särskilt konstigt är det att oppositionsrådet Anneli Andelén (C) tycker att länsstyrelsen är för hård när det gäller jordbruksmarken.

-Länsstyrelsen säger nu att detta är jordbruksmark men detta är ju mark som inte blivit brukad. Det känns inte som att de vet vilken plats vi pratar om. Det går ju till överdrift när man hela tiden hänvisar till det, säger Anneli Andelén till HN.

Att mark tvunget ska ha varit brukad för att räknas som jordbruksmark är inte korrekt. Mark som kan plöjas definieras som åkermark inom EU. En markägare kan i stor utsträckning avgöra hur marken ska användas, men kommunerna har stort inflytande genom sitt planarbete. Enligt den fördjupade översiktsplanen (FÖP) får den aktuella marken i Boberg bebyggas, vilket i sig är olyckligt, och länsstyrelsens uppgift är bland annat att bevaka riksintressen. Marken borde över huvud taget inte pekats ut i FÖP, men man har då säkert tagit hänsyn till markägarens önskan om att få bygga.

Att en centerpartist så lättvindigt viftar bort behovet av att behålla mark som är lämplig för jordbruk är oroväckande. Om socialdemokraten Per Svensson hade gjort det vore inte lika förvånande. Att bebygga mark som kan användas till livsmedelsproduktion är oåterkalleligt. Som situationen i världen ser ut i dag är det ännu viktigare att behålla den åkermark som finns.

Det går bra för de halländska kommunerna i den meningen att de är attraktiva och därmed behöver bygga fler bostäder. Det är förstås olyckligt att sätta krokben för en liten markägares planer, särskilt efter så lång tid, men bevarande av åkermark måste väga tyngre. Falkenbergs kommun, liksom många andra kommuner, är hela tiden inne och hotar åkermarken i olika utbyggnadsområden. Det duger inte att ifrågasätta länsstyrelsens bedömning, särskilt inte om man är en centerpartist som borde ha vikten av matproduktion i ryggmärgen.

Läs mer: Färre nya hus vid Grimsholmen

Läs mer: Godtycklighet och tondövhet präglar bygglovsnämnden