Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Katarina Erlingson: Jämställda utbildningar en samhällsviktig insats

Ledare 9/12. Sverige är sen länge ett jämställt land, eller? Tyvärr är det inte så, det finns mycket kvar att göra, men nu verkar det åtminstone finnas en godtagbar medvetenhet om varför det är bra med jämställdhet. Trots att vi ser oss som ett jämställt land är arbetsmarknaden väldigt könssegregerad, och därmed också utbildningarna. I grova drag ägnar sig kvinnor åt vård och omsorg och män åt teknik och tunga jobb.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Campus Varberg Bild: Stina Johansson
Campus Varberg Bild: Stina Johansson

På eftergymnasiala utbildningar är kvinnor numera i majoritet generellt sett. Kvinnor studerar vidare, har högre betyg och kommer därmed in på attraktiva utbildningar i högre utsträckning än män. Det är bra att andelen kvinnor som studerar vidare har ökat de senaste decennierna, men det är mindre bra om fördelningen blir ojämn. Det får inte sluta med att männen blir ett andralag på vissa utbildningar.

Alla som arrangerar utbildningar behöver samverka med samhället i stort för att utbildningarna ska vara relevanta, både för dem som söker och för arbetsmarknaden i stort. Fler män behöver lockas till de kvinnodominerade yrkena inom vård och omsorg, och fler kvinnor borde få hjälp att upptäcka hur intressant det är med tekniska yrken.

Campus Varberg och yrkeshögskolan där arbetar aktivt för att få fler kvinnor till utbildningarna. Där är kvinnor i klar minoritet, vilket beror på att utbildningarna framför allt är tekniska och därmed lockar främst män. Som HN skrev i en nyhetsartikel (8/12) försöker Campus Varberg hitta sätt att locka kvinnor till utbildningarna.

Rektor Emma Tisell berättar att skolan bland annat bjuder in kvinnor att undervisa eller gästföreläsa.

-På så vis vill vi lyfta det underrepresenterade könet, säger Emma Tisell.

Förebilder är förstås alltid viktigt när man vill ändra på normer, så alla sätt att göra detta är välkommet. Yrkeshögskolan har problem att fylla alla studieplatser och det finns framför allt lediga platser på en del tekniska utbildningar. Att få kvinnor att intressera sig för teknik, respektive män för vårdande yrken, är ett långsiktigt arbete som måste börja redan på förskolan. Och i familjerna behöver föräldrarna hjälpas åt att se könsmönstren i det man gör och bjuda in barnen att hjälpa till, oavsett det handlar om sysslor i köket, trädgården eller i garaget.

Campus Varberg arbetar strategiskt med flera åtgärder för att få en jämnare könsfördelning och fler sökande. Och det är så jämställdhetsarbete måste gå till, med praktiska åtgärder som förhoppningsvis leder i rätt riktning. En viktig åtgärd för att locka nya grupper till yrken är förstås att lönerna är rimliga. Därför är det extra viktigt att fokusera på att höja lönerna inom de kvinnodominerande yrkena, för att öka möjligheterna att locka fler män till utbildningarna.