Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Håkan Johansson
Bild: Håkan Johansson

Maria Haldesten: Hoten mot hamnen är en skam för Falkenberg

Bit i det sura äpplet och erkänn att ni tänkte fel. Att prioritera bostäder före viktig hamnverksamhet vore vansinne.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 17/11. Att slå undan benen för lokalt näringsliv och riksviktig hamnverksamhet borde inte finnas på kartan. Ändå är det precis vad som hänt i Falkenberg. Ytterst ansvarig för detta klavertramp ligger på KS-ordförande Per Svensson (S), som borde ha tänkt efter före.

Men politikerna läste inte på. Därför får de nu stå i skamvrån när en rad tunga remissinstanser läser lusen av Falkenbergs kommun. Utom möjligen Liberalerna - som i sista stund tagit sitt förnuft till fånga.

Sjöfartsverket stämplar FÖP-förslaget som "oacceptabelt". Underbetyget beror på att Falkenbergs kommun skadar hamnen, som är ett angeläget riksintresse för kommunikationer.

Länsstyrelsen förklarar att exploatering nära transportanläggningar inte får påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av dessa anläggningar.

– Att värna västkustens hamnar är oerhört angeläget för Svensk handel och sjöfart. Falkenbergs hamn är dessutom ett militärt riksintresse. Hamnens korta och säkra inseglingsled, med långa kajer och upp till sju meters farledsdjup är en mycket viktig del av den militära infrastrukturen, understryker Bo Rask, sekreterare för Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS) - som också skickat ett skarpt yttrande till kommunen.

Sammantaget ger remissvaren en bild av en kommun som har märkligt dålig koll.

Har Falkenberg blivit en hamnstad som skiter i hamnen? Är den bullriga, brötiga hamnverksamheten för ful för det fina, nya Falkenberg som Per Svensson (S) vill bygga?

Falkenberg har förvisso aldrig varit ett Göteborg. Hamnen har aldrig varit Falkenbergs bultande, brusande arbetarhjärta. Ändå har hamnen, och borde fortsätta ha, en central betydelse i och för kommunen. Och för riket.

Kolla bara in Falkvarv. Den där ljudstörande verksamheten är viktigare än många av stadens politiker tycks ha förstått. Eller orkat kolla upp i tid.

Som tur är kan dock andra upplysa om det lilla reparationsvarvets storhet, ett varv som även har en internationell kundkrets.

Mikael Hägg är enhetschef för Maritima operationer på RISE Research Institute. Under ett seminarium anordnat av KÖMS höll han nyligen en föreläsning om Sveriges styrkor som sjöfartsnation. Där framhåller han vikten av våra få kvarvarande reparationsvarv:

– Sedan Cityvarvet lades ned 2014 finns det egentligen bara tre reparationsvarv för det större tonnaget, det är Falkvarv, Stockholms reparationsvarv och Oresund DryDocks i Landskrona. Till de här reparationsvarven finns ett kluster av underleverantörer för reservdelar, lagerhållning med mera. Den yrkes- och specialkompetens som hör hit och den kapacitet som finns är viktig att bevara, säger han.

Visserligen har ledning och personal på Falkvarv funnit tröst i remissvaren - och olika sjöfartsexperters betonande av varvets vikt. Men att kommunledningen helst vill att varvet makar på sig har skapat osäkerhet, vilket försämrar förutsättningarna för exempelvis rekrytering.

– Vi är beredda att titta på lösningar för en smidigare samexistens. Och vi kan tänka oss att flytta en docka närmare havet – i utbyte mot långsiktiga, stabila lösningar för infrastruktur med mera. Det som krävs är att man muddrar för att skapa tillräckligt djup under dockan, fixar landfästen och kaj, förklarar Stefan Tengvall, vd för Falkvarv.

En sådan flyttprocedur är dock inte gratis. Och tanken att en sådan åtgärd skulle belasta Falkvarv är befängd. Den notan får tas av dem som vill tvinga varvet att maka på sig.

- Men vi är beredda att följa med utvecklingen och jobbar med att minska risken för buller och damm och att anpassa byggnaderna, säger Stefan Tengvall.

Även Lantmännen kan dystert konstatera att kommunledningen inte har sett värdet av verksamheten - trots att pandemin visat på vikten av tryggare livsmedelsförsörjning. Men även om kommunledningen planerat för bostäder där Lantmännen huserar, kan de inte tvinga bort anläggningen.

– Lantmännen blir kvar, de äger området. Dem behåller vi, vi behöver ju mat på bordet, säger Anneli Andelén (C).

– Det kommer inte bli någon ändring alls för de äger området själva, konstaterar även Per Svensson.

Så varför ens förslå flytt? Varför inte kolla innan man ritar nya kartor på annans mark?

På nyhetsplats i HN motiverar Per Svensson bristen på samråd med att man inte orkar ringa alla markägare.

Det är en usel ursäkt, som bidragit till ett hafsverk till FÖP-skiss.

Förslaget har skapat oro, ilska och frustration - och gett intryck av inkompetens både bland ansvariga politiker och bland tjänstemän.

Nu måste Falkenberg göra om och göra rätt.