Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Linnea Hylén: Helt rätt att neka Bonnesen fallskärm

Lindrig botgöring med tanke på de stora samhällsskador som banken åsamkat.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Det finns få branscher som har lika dåligt rykte som banksektorn. Det bygger dels på föreställningen om att det är en utsugarverksamhet som girigt roffar åt sig pengar på vanligt folks bekostnad, dels på bland annat förra årets penningtvättsskandaler som uppdagades i Uppdrag Granskning. I början av veckan kom nyheten om att Swedbank drar in miljonfallskärmen som skulle betalats ut till bankens sparkade VD Birgitte Bonnesen.

Bankens styrelse valde ”ensidigt” att neka henne den fallskärm om 26 miljoner kronor som annonserades ut i och med hennes avgång förra året. Bonnesen sparkades efter flera uppmärksammade granskningar av Swedbanks verksamhet i Baltikum där hon tidigare hade varit regionchef. I Uppdrag Gransknings reportageserie framkom uppgifter om flera år av misstänkt penningtvätt under Bonnesens ledarskap.

Det är dock ingen slump att Swedbank nu meddelar att Bonnesen förlorar miljonerna i avgångsvederlag. Det är en direkt konsekvens av de nya uppgifter som framkommit om penningtvättsskandalerna. Först släppte Finansinspektionen sin rapport som resulterade i en sanktionsavgift om fyra miljarder kronor – och senare kom bankens egen internutredning utförd av advokatbyrån Clifford Chance. Både Fi och internutredningen pekar mot samma slutsats – ett totalt misslyckande.

Swedbanks nuvarande VD beskriver det i lika dystra ordalag: ”Det är uppenbart att Swedbank inte haft tillräckligt bra styrning och intern kontroll” (Dagens Industri 24/3). Banken anses ha varit för naiv i sin bedömning av riskerna att etablera sig i Baltikum. En nyckelsumma i advokatbyråns rapport är de högrisktransaktioner om 400 miljarder som slussats genom banken sedan 2014. Ledningen har dels inte förstått riskerna från början, dels har de i efterhand inte lyckats hantera problemen som uppstått – eller för den delen velat erkänna den bristande hanteringen.

Att neka Bonnesen det miljonregn som den tänkta fallskärmen utgjorde är ett självklart sätt för Swedbank att göra det minsta lilla i sammanhanget. 26 miljoner är trots allt en mycket liten summa för mångmiljardbanken, särskilt då Swedbank samtidigt väljer att inte väcka några skadeståndsanspråk mot henne. Det är en lindrig botgöring med tanke på de stora samhällsskador som banken åsamkat.

Swedbank är ett systemviktigt finansinstitut som utgör en avgörande samhällsfunktion i Sverige och Europa. När banken – likt Danske Bank – misslyckas med att hålla tätt mot den organiserade brottsligheten skadas inte bara banken, utan hela samhället. Det äventyrar tusentals småsparares besparingar, likväl som att det sätter bankens och det ekonomiska systemets stabilitet i gungning.

Men framför allt livnär det skurkar som egentligen bör sitta bakom galler och bom. Om bankerna ska återfå sitt förtroende krävs hårda interna tag för att komma till botten med den omfattande och förmodade penningtvätten. En internutredning och en indragen fallskärm är bara början på det krisarbete som Swedbank måste genomföra framöver.