Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Maria Haldesten: Hellre en fågel på ön än tio surfare i viken

Absurt med hot om polisanmälan mot en förening som vill värna känsligt fågelliv. Det är ju Falkenbergs tillkortakommanden som bör ifrågasättas.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 20/6. Vad är väl en hotad liten tärna mot ett gäng ivriga vattensportentusiaster? Blott intet värd? Falkenbergs beslut ger tyvärr det intrycket. Misslyckandet med att skydda en utsatt fågelpopulation är beklämmande.

Efter att kommunens skyltar avlägsnades i Vassvik tog Falkenbergs ornitologiska förening saken i egna händer. Det slutade med att föreningen hotades med polisanmälan om varningsskyltarna inte forslades bort. Föreningen kontrar nu med att vända sig till Länsstyrelsen i Halland i hopp om att den statliga myndigheten ska fatta beslut om ett tillfälligt tillträdesförbud på öarna.

Kanske är det precis vad som behövs. Att samtliga arter av tärna minskar har länsstyrelsen redan konstaterat i de övervakningar av häckande fåglar som görs i Halland.

– För de här små tärnorna är det väldigt allvarligt. För 20 år sedan fanns det säkert 30 par. Nu är det endast tre par småtärnor kvar, säger Tomas Andersson, ordförande för Falkenbergs Ornitologiska Förening.

Därför har företrädare för föreningen kämpat med näbbar och klor för att bättre värna småtärnorna på öarna utanför Vassvik. Det lär vara den enda plats i Halland som dessa fåglar häckar i år.

Att skydda dessa bestånd handlar inte om att sätta ”fågelskådarnas intresse” före andra fritidsintressen. Det handlar om att uppfylla de miljömål Sverige har satt upp. Värnande av den biologiska mångfalden är en bärande del i miljömålsarbetet. Att inte låta känsliga livsmiljöer störas är en förutsättning för att skydda sårbara, rödlistade arter.

Att Halland har svårt att nå målen visar de årliga inventeringar som görs. Ett skäl är att ”Vissa friluftslivsaktiviteter stör naturvärden som enligt lagstiftning ska skyddas.” Det konstateras i Länsstyrelsens uppföljning av miljömålen för 2018.

Så måste det inte vara. Och det finns färska exempel på när Länsstyrelsens förslag till skyddsåtgärder har tagits emot väl av såväl surfare som ornitologer. Reservatsbildningen för Björkäng är nu klar och skyltar skall sättas upp för att tydliggöra var gränserna går.

Att skylta om vad som gäller i ett område – oavsett om det handlar om att varna badande för vattenströmmar eller upplysa om betande djur eller aktuella förbud – är vanligt i naturområden. Varför det skulle vara problematiskt i Falkenberg är svårbegripligt.

– Spontant känns det hela inte alls rätt. Småtärnan ska vara skyddad. MP sätter hotade arter framför turism, säger Markus Jöngren (MP).

Men varför ser man då inte till att det blir så i Falkenberg?

– Det saknas tillstånd till skyltning på stranden. Då är det kommunens skyldighet att ta bort skyltar om det kommer in klagomål – vilket är vad som skett, förklarar Markus Jöngren.

Den aktuella strandsträckan ligger inte på kommunal mark och är inte heller detaljplanelagd. Då ankommer det på markägaren att ansöka om tillstånd att skylta. Det rimliga är väl att då initiera en dialog med vederbörande, så att fåglarna kan räddas innan häckningen gått om intet?

Att införa beteenderestriktioner inom ett visst område, exempelvis förbjuda lösspringande hundar eller begränsa kitesurfande, är ett väletablerat sätt att skydda känslig fauna. Att problemet inte lösts i Falkenberg är ett misslyckande för kommunen. Låt då hoppas att Länsstyrelsen agerar snabbt.