Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Maria Haldesten: Hallandspolitikerns tvångstankar luktar unket Myrdalska

Nej, Adnan Dibrani. Att tvinga alla tvååringar till förskolan är inte att värna om deras bästa. Det vore barnmisshandel.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 15/10. Kanske borde vi tvingas lämna ifrån oss barnen redan på BB - så de kan fostras ”rätt” i tid? Att föräldrar själva kan avgöra vad som är bäst för barnen är ju tydligen fullkomligt uteslutet i vissa socialdemokraters ögon. Det framgår av en motion från bland andra den halländska riksdagsledamoten Adnan Dibrani (S).

Visserligen har en utredning redan föreslagit obligatorisk förskola från tre års ålder. Men inte ens det anses vara nog i de 11 motionärernas ögon. Redan från två års ålder vill de tvinga in alla barn i förskolans fålla. Där ska de få ”social fostran, forma goda vanor och drillas av pedagogiskt skickliga ledarinnor”.

Nej, riktigt så låter det inte. Citatet är Alva Myrdals. Men dagens S-vision bär stora likheter med hennes - möjligen med skillnaden att det nu mest är mammor med utländsk bakgrund som skall skammas.

Medan Alva Mydal resonerade i allmänna termer om vikten av att bistå slarviga föräldrar och få ut fler kvinnor i produktionslivet - så riktas pekpinnarna i dag specifikt mot invandrarkvinnor. De anses särskilt dåliga på att förstå vad barnen behöver.

I ärlighetens namn är Socialdemokraterna inte ensamma om att tänka i sådana banor. Även Liberalerna har föreslagit obligatorisk förskola. Men L vill ta fram piskan först när barnen fyllt fem år – kompletterad med obligatorisk språkförskola för de yngre. Mindre ingripande, men inte särskilt liberalt.

Socialdemokraterna låtsas förstås som att förslaget är tämligen odramatiskt - eftersom de flesta barn redan går i förskola när de fyllt två år.

Men att en del föräldrar till och med väljer att börja inskola sina små redan i ettårsåldern, betyder inte att det är det bästa för precis alla barn. Små barn är individer. För en hel del av dessa vore det ett regelrätt övergrepp tvinga dem till förskolan från tvåårsåldern.

Under 2000-talet har förskolan svällt och samtidigt nedrustats på ett sådant sätt att en rad barnpsykologer - och förskolepersonal - har slagit larm. De har påtalat att den stress som barnens utsätts för i förskolemiljön – med stora barngrupper, otillräckligt med personal och ibland mindre behovsanpassade lokaler – riskerar att påverka barnens utveckling negativt.

Men Socialdemokraterna tycks inte ha lyssnat. Tvärtom kompletterar motionärerna pliktförslaget med krav på att låta barn till föräldralediga och arbetslösa gå fulltid i förskolan.

Det är inte första gången idén luftas. Även en del halländska föräldrar har ställt den sortens lyxkrav - för att exempelvis slippa jobbet med att ha två små barn hemma.

Under tidigare debatter har kommunalrådet Jana Nilsson (S) påpekat att en generellt utökad vistelsetid skulle innebära en jättebelastning på förskolan.

– Vi skulle behöva göra omfattande utbyggnader för att förverkliga det här. Och Varbergs står redan inför betydande utbyggnadsbehov när kommunen växer, konstaterar Hanna Netterberg (M), ordförande i Föreskole- och grundskolenämnden.

Kort sagt, Adnan Dibranis tvångsförslag skulle inte bara skapa ett helvete för vissa barn och deras familjer utan också för kommunen som står inför ett stålbad de närmaste åren.

Förskolepersonalen gör ett helt fantastiskt jobb med väldigt många barn. Men skolplikt från två års ålder är sämsta tänkbara start på ett livslångt lärande. Det riskerar i stället att sänka de barn som behöver en mjuk start och individanpassad omsorg. Värna valfriheten!