Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

STOCKHOLM 20151113Provtagningskort för urinprov för alkohol- och droganalyserFoto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090 Bild: Claudio Bresciani/TT

Maria Haldesten: Goda skäl att pröva slumpmässiga drogtester

Integritetskränkande! skriker legaliseringsvilliga halländska ungdomsförbund. Men frivilliga tester kan vara ett sätt att främja elevhälsan.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 3/9. ”Jag tror inte att allmänheten förstår hur illa det är”. Så sade en luttrad halländsk polis om narkotikans utbredning bland ungdomar förra året.

I Falkenberg är drogtester, sedan många år, en självklarhet på yrkesprogrammen. Detta av säkerhetsskäl - och för att arbetsgivare kräver det. Men ett bredare, slumpmässigt testande av gymnasieeleverna är ännu inte aktuellt varken där eller i Varberg – än så länge.

I Halmstad däremot planeras slumpmässiga tester bli en del av den nya drogpolicyn.

– Det är både en trygghetsaspekt för skolmiljön men även för den enskildes hälsa, sade Christofer Lundholm (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nyligen i Hallandsposten.

Testbeskedet har dock väckt ont blod hos liberala ungdomspolitiker i Halland. Därför demonstrerade CUF och LUF i Halmstad i måndags.

– Det finns ingen forskning som visar att testerna hjälper, sade Carl-Johan Bonde från Varberg, som är ordförande för LUF i Halland.

Det är en sanning med modifikation. Forskningen är begränsad av naturliga skäl. De slumpmässiga testerna har blivit aktuella först på senare år, i takt med att narkotikabruk och försäljning ökat.

Redan för drygt tio år sedan presenterade dock skolöverläkaren Nils Lundin resultatet av undersökning om slumpmässiga drogtester i skolan. I den dras slutsatsen att sådana tester kan ha en förebyggande effekt.

Slutsatsen är inte helt förvånande. Drogtester har blivit vanligare på arbetsplatser runt om i landet, alltså i den verklighet som gymnasieeleverna skall ut i. Skälet är dels att testandet antas ha en preventiv effekt - och att arbetsgivarna i tid skall kunna hjälpa arbetstagare i behov av vård.

– Personligen är jag positiv till tester om frågan lyfts på ena eller andra sättet, säger Eva Pehrsson-Karlsson, ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Varberg.

Peter Dygården (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, ger inte lika raka svar.

– Jag tror att det är viktigast att utbilda personalen att bli bättre på att se tecken på drogmissbruk. Enligt vår policy kan vi ju redan testa elever om det finns skäl att misstänka att de använder droger.

Båda kan dock konstatera att det är djupt oroande att det är så mycket narkotika i omlopp bland unga. Detta uttrycks också i Varbergs medborgarlöfte för 2020, som undertecknats av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen i Varberg.

”Vi ser att det bland vissa unga finns en liberal syn på narkotika och att det finns några väldigt unga individer som hamnar i ett narkotikamissbruk. Det har förekommit att ungdomar påträffats påverkade av narkotika i skolmiljön. Detta vill vi gemensamt motverka. Vår uppfattning är att vi behöver hitta dessa individer i ett tidigt skede och tillsammans agera för att skapa insatser som kan stötta och hjälpa dem.”

Men de liberala ungdomsförbunden ser kanske annorlunda på saken? De har ju, genom sina krav på att legalisera narkotika, bidragit till den ”normalisering” vi ser. Företrädare för CUF har offentligt framfört uppfattningen att ”cannabis är mindre farligt än alkohol och tobak” - trots att ledande beroendeforskare påpekat motsatsen.

I den aktuella debatten är det dock inte den aspekten som lyfts, utan att testerna anses integritetskränkande. Eftersom Halland inte är först på bollen har den frågan dock redan prövats av JO, som bedömt att frivilliga drogtester inte står i strid med lagen om skydd mot kroppsligt tvång.

Att det finns skäl för samhället att göra sitt yttersta för att bryta en oroväckande trend - och i tid hjälpa fler unga som riskerar att fastna i missbruk - borde vara uppenbart.