Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
20070714 Snapparp. Badvattnet i Laholms kommun är otjänligt. Provtagning visar för högt värde av intestinala enterokocker.
Foto Björn Larsson Rosvall / Exponera Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT
20070714 Snapparp. Badvattnet i Laholms kommun är otjänligt. Provtagning visar för högt värde av intestinala enterokocker. Foto Björn Larsson Rosvall / Exponera Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Richard Böhme: Gärna bilfritt – men först en rejäl infrastruktursatsning

Att begränsa bilanvändningen är i sig rimligt, men det är olyckligt om det sker på bekostnad av tillgänglighet.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 2/7. Nyligen kunde SVT Halland rapportera att Mark- och Miljööverdomstolen klassat bilparkering på stranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand som miljöfarlig och ålagt Laholms kommun att ta ned den befintliga parkeringsskyltningen. Kommunen får heller inte på andra sätt underlätta parkering. Det hela har varit en segdragen process med många överklaganden. Kommunen tolkar dock inte domen som ett regelrätt förbud och kommer inte jaga bort de bilister som ändå hittar dit. Vilket antagligen är ganska många.

Trafik väcker känslor. Det är ett av de ämnen som starkast delar upp människor i för och emot och kan få tongångarna att hårdna mycket snabbt. I synnerhet när det handlar om biltrafik.

Konflikten är inte unik för Laholm. I Kungsbacka har Miljöpartiet motionerat om en bilfri innerstad och tidigare har också Kristdemokraterna framfört idén. I Falkenberg är det däremot Kristdemokraterna som starkast driver på för gratis parkering i centrum. Beslutet om att införa p-skiva på prov i parkeringshuset vid Kronans köpcentrum lyckades oppositionen skjuta upp genom krav på återremiss, varvid frågan behöver utredas vidare. Detta förfarande ansåg Georgia Ferris (KD) vara mycket fegt.

Som sagt, trafik engagerar. Debatter av det här slaget pågår i hela landet och på många håll höjs röster för att begränsa bilismen.

Fördelarna med bilfria miljöer är flera. Stadskärnorna i många svenska städer var aldrig byggda för biltrafik, med trånga gränder och kullerstensgator, som mest anpassade för droskor och oxvagnar. Att motorfordon på en badstrand kan förta upplevelsen är också mycket förståelig, för att inte tala om eventuell miljöpåverkan.

Om det bara kom an på närmiljön så skulle de flesta platser tjäna på att bli bilfria. Problemet är att tillgången till dessa platser för många är beroende av just bilen. Att begränsa biltrafiken kan vara till skada för de områden man vill värna.

Butiker i stadskärnorna har länge fört en tynande tillvaro. Hård konkurrens från framförallt e-handel och köpcentra utanför städerna har blivit för mycket för många centralt belägna småaffärer. ”Butiksdöden” är ett etablerat begrepp. Att kunderna inte längre skulle kunna ta bilen till dessa affärer kan för många innebära spiken i kistan. Detta bidrar på sikt till att avfolka innerstäderna. Öde stadskärnor blir lätt otrygga.

På samma sätt har tillgängligheten varit en del av stränderna i Mellbystrand. Vissa talar till och med om det som en tradition att ta bilen till stranden. Andra oroar sig för var bilarna ska parkera istället.

Om vi vill att attraktiva miljöer ska behålla sin tillgänglighet utan biltrafik krävs ett infrastrukturellt helhetsgrepp. Att utöka med några parkeringar på andra platser och sedan förlita sig på den befintliga kollektivtrafiken kommer helt enkelt inte att fungera. Bilfria områden måste väljas mycket strategiskt och kombineras med en kraftig utbyggnad av parkeringar, kollektivtrafik och alternativa bilvägar. Och sedan ska man vara beredd på, och öppen med, att det kommer att kosta.