Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Abir Al-Sahlani: Frihet kan inte definieras som 85 procent av medianlönen

Frihet, ett godtyckligt begrepp, med en uppsjö av betydelser - definitionen varierar beroende på vem man frågar. Det är allt från att vara fri från förtryck till att kunna förverkliga sig själv som man önskar till att vara fri att invandra till ett land, utan kravet att ha en inkomst som motsvarar 85 procent av den svenska medianlönen.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Idag bor 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter, och på en global nivå bor fyra miljarder människor i storstäder. Sverige har byggt sitt välstånd, sedan många decennier tillbaka, på den grundläggande friheten att röra sig fritt mellan olika platser. Det har haft en stor betydelse i Sveriges historia och spelat en stor roll i människors liv.

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Men när urbaniseringen tog fart, som en följd av industrialiseringen, började fler och fler människor söka sig till storstäderna. Företagare behövde arbetskraft till sina industrier, och människor sökte sig dit. En tidig matchning av kompetens mellan utbud och efterfrågan.

Än idag förknippar vi fri rörlighet med en frihetskänsla om än på ett annat sätt. Vi föds på en plats men har möjligheten att bosätta sig och arbeta på en annan. Att invandra till ett annat land för att arbeta är inget nytt fenomen; det är något naturligt, som har skett sedan urminnes tider.

Idag ser det däremot något annorlunda ut; numera handlar det om hur attraktivt ett land kan vara för att arbetskraftsinvandrare med rätt kompetens ska söka sig dit, och där finns mycket att göra för att Sverige och EU ska bli mer attraktivt.

Sverige är ett litet land med en öppen och exportberoende ekonomi. Siffror från Arbetsförmedlingen pekar på att Sverige behöver en arbetskraftsinvandring på 30 000–60 000 personer per år, de senaste åren har Sverige enbart tagit emot omkring 20 000 arbetskraftsinvandrare årligen.

För att våra företag ska växa, frodas och generera skatteintäkter till välfärden, behöver de så goda förutsättningar som möjligt. Ett sådant är friheten att kunna rekrytera rätt kompetens till sina företag - även bortom sina egna nationsgränser. Om EU ska förbli konkurrenskraftigt, måste vi vara attraktiva som världsdel att söka sig till. Det är vi inte i dag.

Alliansens reform i slutet av 2000-talet var en sådan frihetsreform. Men om sanningen ska fram så har flera partier övergett denna de senaste åren. I kampen om marginalväljaren på den högerextrema kanten, är alla heliga kor redo att offras. Många partier har nu valt att omdefiniera innebörden av rörelsefrihet, och klassar den nu som 85 procent av den svenska medianlönen. Det här försvårar möjligheten för, bland annat, servicearbetare, barnskötare och vårdbiträden att invandra.

Centerpartiet står upp för den frihetsreform som Alliansen införde. Det är hög tid att rensa upp bland fusket och straffa de arbetsgivare som utnyttjar sina anställda. Vi sörjer att andra partier, som säger sig kämpa för frihet, är beredda att riva upp reformen. I en tid som präglas av hårda tag behöver vi fler frihetsreformer, inte färre.