Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Annika Bergman: Framgångsrik landsbygd – vår hållbara vision

Mitt yrkesliv har präglats av tillfälligheter, hala bananskal och oväntade mänskliga dörröppnare. Det har varit föränderligt, förunderligt och stundom fantastiskt.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Från uppväxten i Gamla Köpstad, via studier i Skåne, företagande utanför Örebro, styrelsearbete i Stockholm och utflugna barn har jag landat hemma i Halland. Landskapet som sitter i mina gener, en livslång längtan hem stillades.

I ett par decennier har jag försörjt mig på styrelsearbete. För LRF, Lantmännen och andra företags räkning har jag besökt fler bygdegårdar än jag minns, druckit oräkneliga koppar kaffe och oftare mött män än kvinnor. Jag har varit där för att tala men lyssnandet var det viktiga. Aldrig en fast anställning, människors förtroende har burit mig.

Så kom erbjudandet om drömjobbet, VD på Hushållningssällskapet Halland. En ärevördig organisation som instiftades av Karl XIV Johan redan på 1800-talets början, kungen kom från det bördiga Frankrike och möttes av en svältande bondebefolkning i Sverige. I Halland bredde flygsanden ut sig på magra ljunghedar. Utifrån fransk förebild instiftades Hushållningssällskap runt om i landet för att utveckla odlandets sköna konst.

Hushållningssällskapet har en medlemsorganisation för den interna demokratin och styrningen, men ingen ägare. Vi är icke vinstdrivande men lever på marknadens villkor. Skattebefriade men allt överskott går tillbaka in i verksamheten. I sanning en udda fågel i svenskt näringsliv.

För att överleva i en föränderlig värld så måste verksamheten vara relevant i sin tid. Det är på modet igen att hushålla med resurserna, vårt ålderdomliga namn, hushållningssällskap, beskriver väl vad vi gör. Hushållningssällskapet är en utförarorganisation, genom rådgivning, forskning, försök och projekt utvecklar vi landsbygden så att den lockar och växer. Vårt uppdrag är brett, vi ska öka lönsamheten hos landsbygdens företag och då primärt lantbruket. Produktion, tillväxt, fler arbetstillfällen och lönsamhet kan inte vara förbehållet tätorter och städer, en våt filt av bevarandekultur över landsbygden är inte hållbart. Vi ska bidra till att öka den ekologiska hållbarheten genom insatser kring odling och natur- och miljövård. Det finns ekologiska utmaningar, den biologiska mångfaldens utveckling oroar och vi behöver se på naturen och odlandet med större helhetsperspektiv.

Den sociala hållbarheten på landsbygden är ett nytt arbetsfält för oss att utveckla, från kompetensbrist till utökad robusthet vid kriser. De sociala frågorna för landsbygden lever i skuggan av den rådande urbana normen. Visste du till exempel att suicidnivån inom lantbruket är större än i de flesta andra yrken?

Vår vision är att ”göra landsbygden framgångsrik”. För att åstadkomma skillnad behöver vi arbeta med kunskap och innovation, inspiration och kompetensutveckling. Det gör vi inte själva utan tillsammans med andra. Genom åren har jag sett kraften i samarbete, inkludering och öppenhet. Förändring skapas i kraften av att vilja göra sig själv och andra bättre. Kanske blir den inställningen mitt stora bidrag till landskapet jag älskar.