Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elisabeth Falkhaven: Från just in time till just in case

Det civila försvaret i Sverige kräver omedelbara tillskott för att stärkas upp. Det behöver också fokuseras på under lång tid och med en samlad ansträngning från hela det offentliga, näringslivet och befolkningen, gemensamt.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Nu ska det militära försvaret stärkas upp till 2 procent av BNP. I arbetet i försvarsberedningen lyckades jag få till en förstärkning av det civila försvaret med 800 miljoner extra under innevarande år men mycket mer behövs.

Ja, det civila försvaret är komplext. Det består av många olika myndigheter och områden och är inte organiserat på ett ultimat sätt idag. Försvarsdepartementet har ansvar för det militära försvaret och justitiedepartementet har ansvar för det civila försvaret.

Vi kan inte stärka alla områden samtidigt och kostnaderna kommer att bli mycket stora även för det civila försvaret. Men vi kan göra betydligt mer än vi gör idag. Justitiedepartementet kan inte avvakta med insatser bara för att det är komplext och problematiskt. ÖB säger själv, gång på gång, att det militära försvaret inte fungerar utan ett väl fungerande civilt försvar. Slutsatsen måste bli att det som så länge legat på vänt i byrålådorna måste upp och åtgärdas, nu.

Vad skulle vi kunna göra omgående? Områden som behöver kraftfulla förstärkningar är cybersäkerhet och it-säkerhet. Det mesta i vårt samhälle fungerar via nätet idag och då krävs en hög säkerhet. Hälso- och sjukvård är ett annat område som behöver långsiktig förstärkning, som inte har de marginaler som krävs i kris utan är byggda utefter att allt fungerar som det ska, med just in time-principen som garant. Vattenförsörjning och energiförsörjning är andra områden som vi behöver förstärka försörjningsfunktionerna i. Likaså hela transportsystemet som också är av stor vikt för ett fungerande samhälle, som nu blir påverkat utifrån de kraftigt stigande priserna på drivmedel men också utifrån att mycket i trafiken är känsligt för störningar.

Vi vet att det pågående kriget kommer att påverka världsekonomin, alltså vår ekonomi i förlängningen och flera varnar för att kriget kommer att hålla på ett tag.

I Sverige hör vi att lantbrukarna oroar sig för att det kommer bli problem både med utsäde och med gödselmedel inför nästa års odlingar. Kriget i Ukraina kommer att få stora konsekvenser på många områden och ett av dessa är just jordbruket. Hur kommer det att påverka priser och tillgång på livsmedel?

Vi kan nöja oss där, men det kommer påverka fler områden. Inte på kort sikt men på något års sikt kommer kriget att påverka det svenska samhället och världen i betydande omfattning.

Under tiden rustar vi upp militärt för att kunna bli bättre på att försvara vårt land vid ett eventuellt militärt anfall. Samtidigt förutspår militärstrateger att det sätt Sverige troligen kommer att attackeras på är via cyber, it och psykologiskt försvar. Allt som går att göra måste nu göras i en betydligt snabbare takt än hittills, för att stärka vårt civila försvar nu!