Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Axel Palm
Bild: Axel Palm

Emma Wiesner: Fler gårdar behöver göra som Vessige biogas

När jag reste runt i Sverige för några veckor sedan var ett av stoppen Vessige Biogas i Falkenbergs kommun. Det var ett inspirerande besök. Ett av de där unika tillfällena jag som politiker har förmånen att få uppleva. Där det globala möter det lokala. Det var en ögonöppnare att prata europeisk säkerhetspolitik på högsta nivå, och samtidigt klappa kalvar i Vessige.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

I Vessige har ett 30-tal lantbrukare och andra gått samman i en ekonomisk förening för att producera både biogas och el. Biogas ger en dubbel klimatvinst. Först tas växthusgasen metan från gödseln om hand, med minskade utsläpp som följd. Därefter bidrar biogasen till minskade utsläpp när den ersätter bensin som drivmedel, eller används för uppvärmning eller elproduktion. Dessutom ger biogasen värdefull gödsel.

Vessige Biogas visar att vi har mycket att jobba med i Sverige framöver. Om vi inte tar ett rejält omtag i biogaspolitiken kommer vi missa att ta till vara på en stor naturresurs som just nu bara väntar på att bli omhändertagen.

Samtidigt finns det idag en onödigt stor sårbarhet för yttre attacker i det svenska gasnätet. Många av de stora industrierna längs västkusten behöver gas för sina processer – där finns det i dagsläget en ensam källa. Nämligen gasledningen som går från Danmark, vidare upp längs den svenska västkusten.

Europa kämpar sedan ett år tillbaka med att göra sig oberoende av rysk fossilgas. Men även all annan fossilgas behöver fasas ut om vi ska klara klimatmålen. Trots det har biogasproduktionens roll varit långt ifrån självklar. Oklara regelverk och motstridiga skatteregler på EU-nivå har gjort det både osäkert och dyrt att investera i biogas.

Det som är speciellt med anläggningen i Vessige är att den är ansluten till det svenska stamnätet för gas. Därmed matar den också in förnybar biogas in i nätet. Det är helt unikt och stärker vår säkerhet samtidigt som det hjälper oss på vägen mot våra klimatmål. Vi måste få fler småskaliga biogasanläggningar att koppla in sig på stamledningen som går längs västkusten, vilket vore både en ekonomisk och klimatmässig storvinst.

Sverige behöver ett långsiktigt investeringsklimat för biogasproduktion. Fler gårdar måste kunna ta samma steg som lantbrukarna i Vessige gjort. Vi behöver helt enkelt fler sådana anläggningar som kan koppla in sig på gasnätet eller på annat sätt leverera gas till industrin. För många viktiga industrier, inte minst i livsmedelsproduktionen, är biogas en av få möjliga lösningar att ställa om till förnybart. Men för att den resan ska vara möjlig måste biogasen göras tillgänglig.

Den svenska regeringen och EU-kommissionen måste förbättra förutsättningarna för de småskaliga producenterna. Långsiktiga regler behövs, för att fler ska klara av att göra nödvändiga investeringar.

Centerpartiet har drivit frågan om bioenergi i årtionden och vill fördubbla produktionen av biogas till 2030. Jag hoppas att flera av mina politikerkollegor från andra partier, som ofta pratar väldigt mycket – både om landsbygden och energin – åker till Vessige och tar en titt på framtiden. För Sverige behöver gå i den riktningen om vi ska klara klimatet samt stärka energiproduktionen och självförsörjningen.