Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Maria Haldesten: Falkenbergs skolor sviker utsatta elever

Vi kan inte ha en skolplikt som tvingar utsatta elever till en miljö där de inte kan känna sig trygga. Då förstörs de i stället för att lära för livet.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 22/10. Anmäl. Skicka hem. Stäng av. Att elever i skolan tycks komma undan med allt grövre våld och hot är helt horribelt. Är skolplikten en del av problemet bör den avskaffas och ersättas av lärplikt.

Men slag, spott och spel har väl alltid varit vardagsmat i skolan? invänder kanske någon luttrad.

Så bedrövligt är det. Mobbning tycks vara ett evigt problem. Men trots ökad medvetenhet och diverse handlingsplaner tycks vissa elevbeteenden snarare ha förvärrats. I dag är till och med lärare ibland rädda på sin arbetsplats. Då talar vi om en helt ny problemnivå.

Den havererade skolutflykten till Vallarna är ett skrämmande, men talande exempel. HN kunde berätta om att de lärare som var på plats försökte lugna gruppen elever från Tullbroskolan - men i stället fick fly från platsen.

– Det går inte att föreställa sig skräcken när de blir fler och fler, flockas runt klassen och man måste skydda sina elever, sade rektorn på Söderskolan efter incidenten.

Låt det vittnesmålet sjunka in.

Att de föräldrar som protesterat mot att Söderskolan avlövas och mister sitt högstadium fick vatten på sina kvarnar är givet. En mer konkret bekräftelse på den oro många känt sedan beslutet fattades är svår att tänka sig.

Men problemen med våld och hot är utspridda. I dagarna har HN berättat om allvarliga problem på Skogstorpsskolan. Flera elever har tvingats stanna hemma för att skolan inte har kunnat garantera deras säkerhet. Stämmer föräldrarnas berättelse är det offren som nekas skolgång, när det i rimlighetens namn borde vara förövarna som portas om den sortens åtgärder behövs.

Grundskolechefen i Falkenberg berättar i HN att förvaltningen utökat dialogen med polis och sociala myndigheter efter att de sett en ökning av hot och kränkningar i kommunens skolor. Han beskriver det som en ökad social oro i skolan som speglar vad som försiggår i samhället runt om.

Att eleverna apar efter språkbruk och beteenden som syns på såväl vuxnas twitter som i kriminella gäng är en observation som gjort på många fler håll. Det är beklämmande att det omgivande samhällets problem sprider sig till skolmiljön. Just därför är det extra viktigt att åtgärderna blir tydliga och omedelbara.

Att föräldrar aldrig någonsin skall behöva vara de som gör polisanmälan om brott som begås i skolan bör vara alldeles glasklart. Det sätter berörda elever och familjer i en än mer utsatt situation. Att anmäla brott bör vara rektorns/skolchefens skyldighet.

Det behöver också bli tydligare för lärarna att de får agera för att skapa lugn och trygghet. Anmälningar efter att lärare exempelvis lyft bort stökiga elever har skapat osäkerhet. Så får det inte vara. Lärare skall kunna säga till och även ta tag i elever om situationen kräver det. Den saken bör vara tydligt uttalad från skolans politiska ledning ända ned till det enskilda klassrummet. Det är inte de hotfulla eller våldsamma eleverna som skall få stätta tonen i en skola.