Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Katarina Erlingson: Falkenberg går före i hållbarhetsarbetet

Nya arbetssätt med tydlig politisk styrning ska lyfta arbetet kring de tredelade hållbarhetsfrågorna.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 18/1. Efter ett år med det nya hållbarhetsutskottet i Falkenbergs kommun bjuder kommunen in till en kickoff kring lokala samhällsutmaningar. Det finns inte särskilt många kommuner som arbetar med alla tre hållbarhetsperspektiven integrerat i en avdelning och med politisk styrning. Hållbarhet är förvisso delad i ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Delarna hör dock ihop. Därför är det konstigt att många kommuner och andra organisationer fortfarande arbetar med perspektiven var för sig och i renodlade stuprör.

Falkenbergs hållbarhetschef Josefine Eirefelt är glad att vara pionjär i Halland och att arbetet utvecklas hela tiden. I arbetet med Agenda 2030 med de sjutton globala målen arbetar man främst med att höja kunskapen internt inom Falkenbergs kommun.

- Agenda 2030 är inte något nytt egentligen, men det är bra att det nu finns ett gemensamt ramverk och språk, säger Josefine Eirefelt.

Kickoffen på måndag lockar över 120 deltagare med en, enligt Eirefelt, bra blandning från alla samhällssektorer. Tanken är att deltagarna ska bidra med sitt lokala fokus och föra fram vilka utmaningar som finns i respektive organisation och företag. Kommunen ska bara vara en igångsättare och katalysator för att få arbetet att rulla.

Det är en grannlaga uppgift tjänstemännen på hållbarhetsavdelningen och politikerna i hållbarhetsutskottet har. Att jobba tvärsektoriellt är svårt i organisationer där det finns gott om stuprörstänkande. Att göra arbetet konkret och begripligt är en konst och det gäller att lyfta fram positiva exempel. Man har kommunicerat klokt via sociala medier och låtit lokala profiler berätta om hur de ser på hållbarhet. Dessutom ligger det i tiden att arbeta med hållbarhet och att hitta nya moderna arbetssätt. Det som för en oinvigd kan verka flummigt är tydligt för den som förstår det ”nya” språket inom organisationsarbete.

- Tillsammansskap och ett lokalt fokus är nyckelord, säger Josefine Eirefelt.

Falkenberg är också en av många kommuner som är med i projektet Glokala Sverige där man kan utbyta erfarenheter med andra. När man bryter ny mark behövs bra nätverk och en förmåga att kunna ta till sig hur andra arbetar så att inte alla ska uppfinna sina egna hjul. Förutom Falkenberg är även Halmstad och Laholm med i Glokala Sverige. Förhoppningsvis tar även de övriga kommunerna och Region Halland till sig av de erfarenheter som görs.

Det borde inte behöva ta så lång tid att integrera hållbarhetsarbetet i allt annat arbete. Genom att lyfta fram frågorna i en egen avdelning blir området viktigare, men precis som med jämställdhet och mångfald måste arbetet in i alla ”vanliga” förvaltningar.