Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M): Första stegen mot minskad EU-byråkrati

Det var mitt stoltaste ögonblick sedan jag blev EU-parlamentariker, när jag i förra veckan lyckades driva igenom ett krav om att minska regelbördan för småföretagen med minst 30 procent.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Efter åratal av ökande regelbörda är detta det förmodligen mest ambitiösa regelförenklingsmålet som ett av EU-parlamentets utskott har ställt sig bakom. Äntligen börjar vinden vända i EU-politiken och fler sluter upp i kampen mot den onödiga byråkratin. Det är ett genombrott i arbetet med det som ska bli EU:s nya småföretagarstrategi. En personlig seger i den fråga jag lovat väljarna att driva hårdast, men framförallt ett tydligt kliv framåt för svenska småföretagare.

Sedan tidigare var det känt att principen ”en in, en ut” ska införas i EU, vilket innebär att ett lagförslag som ökar den administrativa bördan för företag ska följas av motsvarande regellättnad på ett annat område som berör den branschen. Detta kommer vara ett viktigt första steg för att stoppa den strida strömmen av nya regler som kommer från Bryssel. Men ”en in, en ut” räcker förstås inte, eftersom den bara bevarar nuvarande läge, som inte på långa vägar är tillräckligt gynnsamt för småföretagen. Tvärtom pekar nästan alla småföretagare jag träffar på att de behöver avlastas från pappersarbete och kostsamma bördor som de dras med idag. Därför är det väldigt glädjande att ett helt utskott i EU-parlamentet nu ställer sig bakom mitt och Moderaternas förslag att höja målsättningen radikalt, så att småföretagare framöver ska kunna ägna mer tid åt att driva sin verksamhet och mindre tid åt onödig byråkrati.

Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i Sverige jobbar i ett småföretag. Halland är det län i landet med näst högst andel egenföretagare. Det kan alltså inte nog understrykas hur viktigt det är att vi skapar goda villkor för småföretagen att växa, det är där den största potentialen finns att skapa jobb och tillväxt som kommer hela Sverige till del. Återstarten av ekonomin kommer inte kunna ske om vi inte släpper lös småföretagens fulla potential.

Jag kommer driva på för ett bindande direktiv på EU-nivå som tvingar medlemsländerna att lägga fast en plan om hur regelbördan för småföretagen ska minska avsevärt på alla nivåer. Det räcker inte att regelbördan från Bryssel minskar, utan det måste göras också från svenska staten och alla kommuner.

Som småföretagarnas representant i EU-parlamentet kämpar jag vidare för ett bättre företagsklimat, stärkt av denna viktiga politiska framgång. Nu har vi tagit de första stegen mot minskad EU-byråkrati.