Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bengt Eliasson: Försäkringskassan ska vara stöd och medspelare

Alla ska kunna känna sig trygga med att det gemensamma finns där med trygghet och skyddsnät vid långvarig eller kortvarig sjukdom. Det är en grundbult i vår välfärd och ett av de kanske allra viktigaste skyddsnäten vi har. Det är därför sjukförsäkringssystemet finns till, för att se till att alla människor har en försörjning ifall man blir sjuk.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Med detta grundläggande sagt måste det tilläggas att sjukförsäkringen skall vara anpassad efter vad den enskilda individen behöver, vara aktivt anpassad efter den sjukskrivnes situation så att man kan komma tillbaka till friskhet och arbetsliv så snabbt som möjligt. Är det så här? Nej, verkligheten är en helt annan som många vittnar om.

Detta ställer stora krav på ansvariga politiker. Nu kommer i pandemins spår mindre förändringar. Bra och välkomna förändringar som Liberalerna varit med om att ta fram. Men det räcker inte. Oron, tillitsbristen, bristen på styrning och bristerna är större än så.

Ett löpande, genomtänkt reformarbete krävs för att hela socialförsäkringssystemet i varje tid ska kunna leverera trygghet och lyhördhet mot den enskilde, samtidigt som skattebetalarnas pengar används rättssäkert och effektivt i linje med den arbetslinje som har tjänat Sverige väl.

Jag menar att diversehandeln Försäkringskassans storlek och arbetssätt måste bli föremål för ett större reformarbete under 2020-talet. Dagens försäkringskassa brottas återkommande med ett lågt förtroende från allmänheten. Detta är givetvis inte hållbart, tvärtom är det på sikt farligt att förtroendet och tilliten till våra gemensamma system krackelerar.

Den trötthet som både sjukskrivna, assistansberättigade och förmånstagare såväl som läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal beskriver efter kontakter med Försäkringskassan måste tas på största allvar. Myndigheten måste få som portaluppdrag att stödja och lotsa den försäkrade genom sjukskrivningsprocessen för att han eller hon ska bli frisk och även kunna medfinansiera behandlingar och rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan ska vara en partner för de sjuka i arbetet för att komma tillbaka, samt för sjukvården i stort. Försäkringskassan skall vara ett stöd och en medspelare i att man skall kunna leva sitt liv som andra.En av hörnstenarna i arbetet i detta måste bli att utöka så kallad Finsam, som innebär ett praktiskt och finansiellt samarbete mellan Försäkringskassa och hälso- och sjukvården. Detta är i första hand avsett för att människor ska få stöd, vårdinsatser och rehabilitering, inte hot om utförsäkring eller tvång att söka jobb som inte finns.

Som jag ser det är det absolut nödvändigt att sjukskrivna ska få en trygg, begriplig och rättvis bedömning och rätt vård- och rehabiliteringsinsatser. Detta istället för utförsäkring eller bollande med människor mellan myndigheter Det skulle frigöra resurser till vården och leda till snabbare vård och återgång till arbete för den försäkrade.

Försäkringskassan kan inte göra någon frisk, men kan hjälpa till att vägen genom sjukdom blir enklare.